Tarybos posėdis

Gerb. Fakulteto tarybos nariai,

kviečiu į fakulteto tarybos posėdį, kuris vyks birželio 10 d. (trečiadienį) 10.00 val. nuotoliniu būdu.
Darbotvarkė pridedama.
Į posėdį kviečiami visi fakulteto bendruomenės nariai.
Norintys dalyvauti posėdyje, prašome informuoti D. Makutėnienę elektroniniu laišku iki birželio 9 d. 15 val.

Pagarbiai,
BPF tarybos pirmininkė Daiva Makutėnienė