Tarybos posėdis

Gerb. Tarybos nariai,

kviečiu į pirmąjį šiais mokslo ir studijų metais fakulteto tarybos posėdį,

kuris įvyks rugsėjo 18 d. (trečiadienį) 14.30 val.  Darbotvarkė pridedama.

Labai kviečiu visus tarybos narius dalyvauti posėdyje. Bus svarstomi personaliniai

klausimai ir turime užtikrinti kvorumą.

 

PRANEŠIMAS 

 

Pagarbiai,

BPI tarybos pirmininko pavaduotoja

Dalia Juočiūnienė