Technologijos, keičiančios miškininkystės sektorių. VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas | VDU Žemės ūkio akademija

Technologijos, keičiančios miškininkystės sektorių. VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas

Globalus klimato šiltėjimas lemia skaudžias ekologines ir ekonomines pasekmes, kurioms švelninti būtini efektyvūs, mokslu grįsti sprendimai. Miškų atkūrimas ir išsaugojimas – priemonė, galinti prisidėti prie gamtos ekosistemų tvarumo stiprinimo.

Technologijos keičia miškininkystę: diegiant pažangiausias miško sodmenų auginimo technologijas, užtikrinama ir didinama miškų atkūrimo bei išsaugojimo galimybė. VDU Žemės ūkio akademijoje atliekami miško mokslų, aplinkos ir ekologijos sričių tyrimai aktyviai pritaikomi praktikoje šalies ir regionų mastu.

VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultetas vykdo ir koordinuoja miškininkystės, ekologijos studijų krypčių veiklą, atlieka miškotyros, ekologijos ir aplinkotyros, aplinkos inžinerijos, kraštovaizdžio architektūros ir su jomis susijusių mokslo krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę, socialinę bei kultūrinę plėtrą. Čia kuriami sprendimai tvariai ateičiai. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas.

Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.