Tvarios maisto tiekimo grandinės ir kaip nepaklysti tarp prioritetų | VDU Žemės ūkio akademija

Tvarios maisto tiekimo grandinės ir kaip nepaklysti tarp prioritetų

Vienas iš svarbiausių regionų tikslų šiuo metu – didinti regione pagamintų, perdirbtų ir suvartotų maisto produktų, t.y. mes turime kaip įmanoma atsakingiau valdyti pokyčius, kurie vyksta maisto tiekimo grandinėse.

VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė teigia, kad vienas iš būdų tai padaryti yra perėjimas prie trumposios maisto tiekimo grandinės, kuriant ir diegiant jas pagal partnerystės principus bei maisto ir maitinimo strategijas regionuose.

Vaizdo įrašai sukurti ir pagaminti pagal Kaimo tinklo projektą Nr. PLKT-KK-22-3-04243-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

www.zum.lt, www.vdu.lt