TVARUS ŽEMĖS ŪKIS – TVARUS DIRVOŽEMIS IR AUGALINĖ ŽALIAVA | VDU Žemės ūkio akademija

TVARUS ŽEMĖS ŪKIS – TVARUS DIRVOŽEMIS IR AUGALINĖ ŽALIAVA

Projekto pradžia: 2023-04-03
Projekto pabaiga: 2025-07-01
Skirta 148 992 Eur parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,bendradarbiavimas“ veiklos sritį įgyvendinti.
Partneriai: doc. dr. Juozas Pekarskas, prof. dr. Vilija Aleknevičienė, prof. dr. Algirdas Radzevičius, prof. dr. Vytenis Jankauskas, doc. dr. Algirdas Gavenauskas, doc. dr. Jurgita Kulaitienė, doc. dr. Nijolė Vaitkevičienė, doc. dr. Dovilė Levickienė. Ūkininkai Violeta Giknienė, Vytautas Račickas ir Mindaugas Kinderis, VšĮ „Žiedinė ekonomika” bei UAB „Biodinamika“. Projekto konsultantė dr. Edita Karbauskienė.

Projekto tikslastobulinti kraikinio mėšlo ir kitų organinių medžiagų tvarkymo ir perdirbimo technologijas, panaudojant kompostavimą, ir kompostą perdirbant į birius, granuliuotus, skystus ir gelinius organinius tręšiamuosius produktus, kurių pagalba būtų galima išsaugoti dirvožemio drėgmę, sumažinti dirvožemių degradacijos procesus bei padidinti organinės anglies atsargas dirvožemyje, išauginant didesnės pridėtinės vertės augalinę žaliavą, pasiekiant racionalų gamybos savikainos mažinimą, teigiamą aplinkosauginį, ekonominį ir socialinį efektą.

Uždaviniai:

  1. Įdiegti ir tobulinti ūkiuose inovatyvias kraikinio mėšlo ir kitų organinių medžiagų tvarkymo ir perdirbimo technologijas, panaudojant kompostavimo technologijas, kompostą perdirbant į birius, granuliuotus, skystus ir gelinius organinius tręšiamuosius produktus.
  2. Įdiegti ūkiuose inovatyvias sukurtų ir gaminamų komposto birių, granuliuotų, skystų ir gelinių organinių tręšiamųjų produktų panaudojimo technologijas, gerinant dirvožemio agrochemines ir fizikines savybes, išsaugojant ir didinant organinės anglies atsargas dirvožemyje, stabdant dirvožemio degradacijos procesus.
  3. Įvertinti išauginamos augalinės žaliavos kokybę, maistinės vertės ir saugos pranašumus.
  4. Įvertinti inovacijų taikymo ūkiuose ekonominį efektyvumą Studijoje numatytose intensyvioje ir ekologinėje žemdirbystės sistemose (palyginti arimines ir bearimines technologijas naudojant biologinius / grybelinius preparatus dirvos – augalų sąveikos aktyvinimui bei mašinų naudojimo kaštų mažinimui).
  5. Parengti mėšlo ir kitų organinių medžiagų kompostavimo ir kompostų perdirbimo bei organinių tręšiamųjų produktų inovatyvių technologijų panaudojimo rekomendacijas, jų įtakos dirvožemio savybėms, organinės anglies dirvožemyje gausinimui ir augalinės žaliavos kokybei.
  6. Skatinti mokslo žinių, technologijų ir inovacinės praktikos sklaidą Lietuvos žemės ūkyje, demonstruojant moksliškai pagrįstų technologijų naudą gamyboje stabdant dirvožemio degradacijos procesus ir gausinant organinės anglies kiekį juose.

                      Tvariai ūkininkaujant dirvožemio degradacijos sustabdymas ir dirvožemio humusingumo didinimas padės išsaugoti dirvožemio drėgmę, sumažinti dirvožemių degradacijos procesus bei padidinti organinės anglies atsargas dirvožemyje, išauginant didesnės pridėtinės vertės augalinę žaliavą, pasiekiant racionalų gamybos savikainos mažinimą, teigiamą aplinkosauginį, ekonominį ir socialinį efektą. Dirvožemio biodegradacijos reguliavimo procesas turės teigiamos įtakos visoms ekosistemoms, klimato kaitos procesų sušvelninimui. Pažangiausios mokslinių tyrimų žinios ir technologijos taps prieinamos ūkininkams, kaimo bendruomenėms, įmonėms, konsultavimo paslaugų teikėjams.