Unikali socialinė inovacija Rokiškio inžinerijos klasė skinasi kelią ir kituose rajonuose | VDU Žemės ūkio akademija

Unikali socialinė inovacija Rokiškio inžinerijos klasė skinasi kelią ir kituose rajonuose

Verslo ir mokslo iniciatyva trijų partnerių – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA), Rokiškio verslo klubo ir Rokiškio profesinio mokymo centro – sukurta socialinė inovacija „Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos eksperimentinė klasė“ –  ilgalaikis edukacinis projektas, skirtas Rokiškio rajono moksleiviams. Šių metų vasario mėn. startavusi iniciatyva sulaukė atgarsio visoje šalyje. Rokiškio inžinerijos klasės, kaip unikalios socialinės inovacijos, vystymas ne tik įgyja pagreitį Rokiškio krašte ir teikia vilčių, kad į atitolusius regionų verslus po kelerių metų įsilies šiuolaikišką inžinerinį ir profesinį išsilavinimą įgiję aukštos kvalifikacijos specialistai, tačiau skinasi kelią Panevėžio regiono Biržų ir Pasvalio rajonuose, kurių verslininkai jau imasi iniciatyvų vystyti šį projektą.

Mokslo metų pabaigoje inžinerijos klasės projekto vystymo klausimais vyko susitikimai Biržuose ir Pasvalyje. Į susitikimus su verslo atstovais atvyko ir projekto idėją pristatė Rokiškio inžinerijos eksperimentinės klasės projekto iniciatorius, Rokiškio verslo klubo prezidentas, agroverslo įmonės „Ivabaltė“ generalinis direktorius Irmantas Tarvydis. Unikalaus projekto iniciatorius teigia, kad dabar būtina pačiam verslui imtis iniciatyvos kartu bendradarbiaujant su VDU ŽŪA, vietos mokymo ir ugdymo institucijomis ir plėtoti pagal jau veikiantį modelį vykdomas veiklas. „Nesiimant sprendimų dėl inžinierių, aukštos kvalifikacijos specialistų stokos verslas netrukus patirs labai rimtų problemų atitolusiuose rajonuose“, – kalba I. Tarvydis.

Pirmojo susitikimo Biržuose organizavimo iniciatyvos ėmėsi VDU Žemės ūkio akademijos absolventas, inžinierius Viktoras Rinkevičius. Ilgametis VDU ŽŪA mecenatas, buvęs UAB “Biržų žemtiekimas” direktorius V. Rinkevičius į susitikimą pakvietė Biržų miesto ir rajono verslo, švietimo įstaigų atstovus. Susitikimas vyko Biržų technologijų ir verslo mokymo centre, kur jo direktorius Dainius Korsakas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Bistrickienė džiaugėsi rokiškėnų kartu su VDU ŽŪA plėtojama iniciatyva ir išreiškė palaikymą ilgalaikio projekto vystymui bei mokslo, verslo ir švietimo įstaigų bendradarbiavimui. Susitikime dalyvavęs bendrovės „Šiaurinis takas“ direktorius Tomas Bekeris neabejojo projekto vystymo galimybėmis ir verslo bei švietimo įstaigų susitelkimu. Kad iniciatyva iš tiesų patraukli moksleivių atžvilgiu sutiko ir idėjų aptarime dalyvavęs Biržų Saulės gimnazijos direktorius Marius Skardžius.

Pasvalio miesto ir rajono verslo atstovus į tokį susitikimą subūrė VDU ŽŪA absolventas, inžinierius, verslininkas Vladas Linkevičius. Į projekto pristatymą atvykę Pasvalio verslininkų asociacijos prezidentas, IĮ „Pasvalio Auta“ savininkas Antanas Kairys ir gamybinės ir prekybinės bendrovės „Pasvalio agrodileris“ vadovas Sigitas Zajarskas pritarė inžinerijos klasės projekto plėtojimui ir mokinių tikslingam ugdymui, vystant šiuolaikinėje darbo rinkoje reikalingas kompetencijas ir skatinant jaunimą rinktis inžinerijos, žemės ūkio mokslų krypčių studijų programas. Pasvaliečiai teigė, kad šiuo metu itin reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys inžinerinį mąstymą, kompetencijas ir kokybišką išsilavinimą. Po projekto pristatymo ir bendrų veiksmų Rokiškio inžinerijos klasės vystymui aptarimo aplankyta S. Zajarsko vadovaujama gamybinė ir prekybinė bendrovė „Pasvalio agrodileris“, kur susipažinta su bendrovės patalpose kuriamais naujais, inovatyviais žemės ūkio technologiniais produktais – purkštuvais, padargais.

Susitikime su Biržų ir Pasvalio krašto verslo, švietimo įstaigų vadovais bei atstovais dalyvavęs VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto docentas dr. Jonas Čėsna pasakojo, kad vykdant šiais mokslo metais pradėtą Rokiškio inžinerijos eksperimentinės klasės projektą pastebėtas itin didelis moksleivių susidomėjimas. „Kuriant šią programą buvo numatyta, kad į VDU ŽŪA atvykstantiems moksleiviams bus praktiškai, vaizdžiai ir intriguojančiai pristatomi skirtingų inžinerijos, žemės ūkio ir verslo sričių dalykai. Patrauklu buvo ir tai, kad dalis inžinerinės klasės užsiėmimų, kuriuos vedė VDU ŽŪA dėstytojai, vyko integruotai Rokiškio verslo įmonėse“, – mintimis dalijosi docentas, pridėdamas, kad inžinerijos eksperimentinės klasės sėkmę patvirtino ir projekto baigiamosios moksleivių veiklos VDU Žemės ūkio akademijoje. Projekto uždarymo renginyje dalyvavo daugiau kaip 160 Rokiškio krašto moksleivių, prie kurių prisijungė ir Anykščių bei Zarasų rajonų moksleiviai.

Susitikimuose dėl inžinerijos klasės vystymo Biržuose ir Pasvalyje dalyvavusi VDU ŽŪA administravimo grupės vadovė Laima Skauronė teigia, jog toks moksleivių dalyvavimo naujame projekte aktyvumas parodo, kad numatytos veiklos buvo tikslingos ir yra aktualios, įdomios bei patrauklios jaunimui. „Sėkmės rezultatas numato tokios klasės plėtrą, ne tik kitais mokslo metais suteikiant galimybę Rokiškio krašto moksleiviams tęsti veiklas, bet ir integruojant į veiklas Biržų ir Pasvalio rajonų moksleivius“, – apie projekto plėtrą kalbėjo L. Skauronė.

Biržuose ir Pasvalyje vykusių susitikimų dalyviai, pritardami strateginei verslo ir švietimo bendradarbiavimo iniciatyvai, aptarė galimus bendrus projekto vystymo veiksmus ir priemones, kurios leistų tęsti Sumanaus moksleivio akademijos Rokiškio inžinerijos eksperimentinės klasės veiklas Biržų ir Pasvalio krašte artėjančiais 2022-2023 mokslo metais.