VDU bendradarbiaus su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru | VDU Žemės ūkio akademija

VDU bendradarbiaus su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) generaliniu direktoriumi Sigitu Puodžiuku.

Sutartimi numatoma, kad VDU ir ŽŪIKVC bendradarbiaus siekiant gerinti studijų bei mokslinių tyrimų organizavimo kokybę. Taip pat bus siekiama kelti kokybę tobulinant žemės ūkio informacines sistemas ir rengiant bei skleidžiant statistinę informaciją.

Tarp VDU įsipareigojimų – dalyvauti ŽŪIKVC administruojamų informacinių sistemų ir registrų tobulinimo procese, taip pat rengiant statistinių tyrimų žemės ūkyje metodikas, diegiant Europos statistikos praktikos kodekso reikalavimus žemės ūkio statistiniuose tyrimuose ir kt. Numatoma kviesti centro darbuotojus dalyvauti bendruose projektuose su VDU, recenzuoti studentų baigiamuosius darbus, dalyvauti jų gynimo komisijose ir t. t.

Savo ruožtu tarp ŽŪIKVC įsipareigojimų pagal sutartį – teikti paslaugas, reikalingas studijų ir mokslo kokybei gerinti, tarp jų: centre kaupiamos informacijos pasiekiamumo studijų ir mokslo poreikiams gerinimas, studentų praktinių įgūdžių lavinimas, nemokamas VDU bibliotekos aprūpinimas ŽŪIKVC leidiniais ir t. t.