VDU didina galimybes gauti stipendijas talentams ugdyti | VDU Žemės ūkio akademija

VDU didina galimybes gauti stipendijas talentams ugdyti

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) didina stipendijas, jų pobūdį ir kiekį būsimiems pirmakursiams ir, kaip socialiai atsakinga institucija, skirtingais būdais siekia padėti jaunimui įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Stipendijos socialiai jautrių grupių ir regionų

Universitetas, įgyvendindamas pagrindinį strategijos tikslą – sukurti asmenybėms ir talentams atsiskleisti palankią mokymosi ekosistemą, ne tik tai daro įgyvendindamas artes liberales principais grįstas studijas bet taip ir sudarydamas palankias finansines sąlygas talentams ugdytis. Mintis įsteigti fondą asmenims iš socialiai jautrių grupių bei neturintiems galimybių gauti lygiavertį išsilavinimą regionuose, kaip teigia Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė, kilo po COVID19 pandemijos, kada daugelis šeimų susidūrė su finansiniais sunkumais, tačiau valstybė neskyrė jokios pagalbos tokių šeimų vaikams padėti įgyti aukštąjį išsilavinimą. Todėl nuo 2021 m. universitete veikia studijų fondas į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems pirmakursiams studijų kainai padengti. „Atsižvelgiant į stojančiųjų konkursinius balus bei pasirengimą studijoms, studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas studijų kaina gali būti padengiama pilnai arba dalinai visam studijų laikotarpiui. Stipendiją gali gauti įstoję į valstybės nefinansuojamas studijas ir Vytauto Didžiojo universitetą pasirinkę pirmu prioritetu“, – paaiškina VDU Studijų prorektorė.

Dr. S. Pilkienės teigimu, šio fondo veiklos VDU nenutraukė ir po pandemijos. „Matome daug jautrių istorijų, kuomet gabūs regionų vaikai patiria atskirtį ir negali siekti aukštojo mokslo, todėl džiugu, kad pagaliau pavyko įtikinti ir politikus, kad tokia pagalba yra būtina ir šiemet taip pat pradedama įgyvendinti socialinės dimensijos politikos dalis, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas valstybės finansavimui gauti – startuoja taip vadinamoji „antroji konkursinė eilė“. T. y. asmenims iš socialiai jautrių grupių ir turintiems profesinės patirties sudaromos sąlygos gauti valstybės finansavimą mažesnėje konkurencinėje eilėje“, – paaiškina prorektorė.

VDU Studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė.

Antrąja konkursine eile galės naudotis stojantieji iš labai mažas pajamas gaunančių šeimų, (turintys teisę gauti socialines pašalpas), ne vyresni kaip 25 m. našlaičiai, globotiniai, turintieji 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygį, taip pat trumpųjų studijų absolventai ir turintieji bent 24 mėn. praktinės veiklos (praktine veikla laikoma ir karo tarnyba) patirties.

„VDU vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo vykdyti Įtraukaus universiteto politiką užtikrinant lygybės ir nediskriminavimo kultūrą universitete, tinkamai pritaikant studijų ir darbo sąlygas bei didinant studijų prieinamumą. Be to, dėka universitete vykdomos artes liberales studijų koncepcijos vertybinio pagrindo, požiūrio į studentą kaip unikalią asmenybę ir studento savarankiško studijų plano, studijos projektuojamos pagal individualius poreikius, todėl net neabejoju, kad „antrosios konkursinės eilės“ būsimi studentai geriausias galimybes turės būtent Vytauto Didžiojo universitete“, – sako prorektorė.

Stipendijos gabiausiems studentams

Dr. S. Pilkienės teigimu, VDU prisideda ir prie talentų ugdymo, todėl universitetas skiria iki 1000 eur. stipendijas aukščiausiais mokymosi rezultatais baigusiems šalies abiturientams. Tokia stipendija pirmakursiams skiriama įstojus į valstybės finansuojamą vietą ir išlaikius bent vieną valstybinį egzaminą 100 balų ir kurių konkursinis balas ne žemesnis nei 9 balai (arba ne žemesnis nei 9,5 balo studijų programose, kuriose yra stojamasis egzaminas), ir kurie VDU studijų programą savo pageidavimų sąraše nurodė pirmu prioritetu. Atitinkamai 500 eurų ar 250 eurų stipendijos skiriamos pirmakursiams, kurių konkursinis balas ne žemesnis nei 8,5 balai ar 8 balai, ir kurie VDU studijų programą savo pageidavimų sąraše nurodė pirmu prioritetu.

Artes liberales 35-mečio studijų stipendija sieks net 3500 eurų

Šiais metais, VDU minint Atkurtojo Universiteto ir artes liberales koncepcijos Lietuvoje 35-metį, Studijų prorektorės iniciatyva įsteigiama artes liberales 35-mečio studijų stipendija, kurios dydis sieks net 3500 eur. Tokia stipendija bus skiriama būsimiems pirmakursiams, kurie išlaikė bent du valstybinius egzaminus „šimtukais“, kurių konkursinis balas ne žemesnis nei 9 balai (arba ne žemesnis nei 9,5 balo studijų programose, kuriose yra stojamasis egzaminas), ir kurie VDU studijų programą savo pageidavimų sąraše nurodė pirmu prioritetu bei įstoję pateiks esę, kūrybinį projektą ar video tema „Artes liberales studijos – tai daugiau nei specialybė“.

„Neseniai vykusio tarptautinio-ekspertinio vertinimo metu ekspertai pažymėjo, kad Vytauto Didžiojo universitete vykdomos artes liberales studijos išsiskiria aukščiausiu studento studijų individualizavimo lygiu ir yra unikalios visos Europos aukštojo mokslo kontekste. Todėl tema apie artes liberales studijas iš jauno žmogaus – pirmakursio perspektyvos, net neabejoju, kad bus pateikta įdomiai, vertinant globalias tendencijas ir tikiu net vizionieriškai, nes taip, kaip šiandien suvokiame „specialybę“, akivaizdu, kad ateityje keisis ir įdomu kaip tai mato būsimas šios unikalios studijų sistemos studentas, – teigia VDU Studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė.

Kaip pasakoja prorektorė, Vytauto Didžiojo universitetas vykdo daugybę veiklų mokiniams, siekiant kuo anksčiau supažinti su artes librales studijų sistema ir padėti mokinių talentams atsiskleisti išbandant įvairias studijų veiklas. VDU mokyklų ir klasių tinklą sudaro daugiau nei 10 mokyklų, kurių mokiniai turi unikalias sąlygas patirti šios studijų sistemos unikalumus, taip pat veikia Moksleivių universitetas, Moksleivių vasaros mokykla ir daugybė kitų veiklų, kurių metu mokiniai turi galimybę pažinti artes liberales studijų ypatumus, todėl jei mokinys dalyvavo tokiose veiklose tikrai nebus sunku pateikti savo sukurtą kūrinį ir kandidatuoti į tokią stipendiją.

Stipendijas VDU studentams skiria verslo organizacijos ir ministerijos

Prie Vytauto Didžiojo universiteto studentų gerovės prisideda ir verslo partneriai. Kaip pasakoja VDU Studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė, gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei aktyviems VDU studentams teikiamos ir vardinės mecenatų ir verslo įmonių stipendijos. „Pavyzdžiui, įstojusieji į žemės ūkio, inžinerijos krypties studijas, jau nuo pirmo kurso galės pretenduoti į UAB „Nando“, AB „East West Agro“, UAB „Scandagra“ ir kt. verslo įmonių ar vardines Ievos ir Arno Radzevičių, Kazimieros Varnaitės-Masiokienės, Jurgio Siruso vienkartines ar kas mėnesį mokamas stipendijas“, – pasakoja dr. S. Pilkienė, kurios teigimu, stipendijos siekia nuo 150 eur kas mėnesį, iki 2500 eur vienkartinės stipendijos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria 375,5 eurų stipendijas įstojusiems į prioritetinių krypčių pedagogikos studijas bei Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos skiria iki 250 eurų stipendijas žemės ūkio, inžinerijos ir miškininkystės krypčių studijoms.

Daugiau informacijos apie stipendijas Vytauto Didžiojo universitete https://www.vdu.lt/lt/studijos/vdu-studiju-fondas-pirmakursiams/