VDU studentams skirtos studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatos | VDU Žemės ūkio akademija

VDU studentams skirtos studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatos

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skelbia mokestinių lengvatų konkurso, kurio tikslas – įgyvendinti socialiai atsakingo universiteto misiją mažinti studentų socialinę atskirtį, siekiant sudaryti tinkamas finansines sąlygas studentams (įvertinus skirtingą jų socialinę (materialinę) padėtį, studijų rezultatus 2020 / 2021 m. m. pavasario semestre ir (ar) gyvenamąją vietą bendrabutyje) gyventi ir (ar) studijuoti.

Universitetui viešai paskelbus apie galimybę skirti lengvas mokesčiui už studijas bei apgyvendinimo bendrabutyje mokesčiui sumažinti 2020 / 2021 m. m. pavasario semestrui, buvo gauti 71 studentų prašymai sumažinti mokestį už studijas bei 52 studentų prašymai sumažinti mokestį už apgyvendinimą.

Įvertinus VDU skirtos paramos dydį, skirtą mokestinėms lengvatoms, bei atliktus pateiktų duomenų analizę vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu mokesčių už studijas ir apgyvendinimą lengvatoms 2020 / 2021 m. m. pavasario semestre VDU numatė skirti virš 30 000 EUR, tokiu būdu patenkinant 74 % lengvatų prašiusiųjų skaičiaus.

Mokesčio už studijas lengvatos skyrimo kriterijai

Mokestis už studijas 2020 / 2021 m. m. pavasario semestre sumažintas studentams, kurie neturi abiejų tėvų arba jiems iki pilnametystės buvo paskirta globa (našlaičiams); negalią turintiems studentams; studentams iš šeimų, kuriuose yra 4 ir daugiau vaikų, bei studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra mažesnės nei Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas 1,22 minimalios mėnesinės algos dydis (783  Eur), atsižvelgiant į studentų paskutinės sesijos akademinį vidurkį:

  • jei vidurkis yra nuo 9,50 iki 10,00, mokestis už studijas sumažintas 100 %
  • jei vidurkis yra nuo 9,00 iki 9,49, mokestis už studijas sumažintas 75 %
  • jei vidurkis yra nuo 8,50 iki 8,99, mokestis už studijas sumažintas 50 %
  • jei vidurkis yra nuo 8,00 iki 8,49, mokestis už studijas sumažintas 25 %

Mokesčio už apgyvendinimą lengvatos skyrimo kriterijai

2020/2021 m. m. pavasario semestro apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose 100 % mokesčio lengvata, nepaisant mokamo mokesčio dydžio, skirta studentams, kurie neturi abiejų tėvų arba jiems iki pilnametystės buvo paskirta globa (našlaičiams).

Apgyvendinimo mokesčio lengvata neįgaliems studentams, studentams iš šeimų, kuriose yra 4 ir daugiau vaikų bei studentams, kurių šeimos pajamos 1 asmeniui yra mažesnės nei Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas minimalios mėnesinės algos dydis (642 Eur) gyvenantiems universiteto bendrabučiuose 2020 / 2021 m. m. pavasario semestro metu, skirta šia tvarka:

  • jei apgyvendinimo mokesčio dydis yra 2 – 2,5 €/para, skirta 50 % lengvata
  • jei apgyvendinimo mokesčio dydis yra 3 – 4 €/para, skirta 25 % lengvata
  • jei neįgalus studentas gyvena kartu su lydinčiu asmeniu, nepaisant mokamo mokesčio dydžio, skirta 50 % lengvata, o jei dėl negalės pobūdžio gyvena vienas – 25 % lengvata

Studijų ir apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatų konkurso rezultatai yra paskelbti asmeniškai informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą elektroniniu laišku, kuris buvo nurodytas el. paraiškos anketoje.

Daugiau informacijos: