VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas pasirašė veiklos planą

Sausio 17 d. pasirašytas Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos ir VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto bendradarbiavimo planas 2019 m. Sutartį pasirašė šios asociacijos vykdančioji direktorė Edita Gudišauskienė ir Bioekonomikos plėtros  fakulteto dekanė Astrida Miceikienė.

Bendradarbiavimas tarp asociacijos ir fakulteto vyksta jau ne vienerius metus pagal patvirtintas kryptis priemones. 2019 m.  numatytos dvi kryptys:

  • Verslo ir mokslo bendradarbiavimas skatinant jaunimo verslumą
  • Verslo aplinkos gerinimo priemonės.

Pagal šias kryptis numatytos įvairios bendradarbiavimo priemonės moksleivių ir studentų verslumo skatinimui, praktikų organizavimui, debatai su verslu, mokymai verslo įmonių darbuotojams, bendrų konferencijų ir kitų renginių organizavimas.

Bendradarbiavimas su verslu atveria naujas galimybes tiek studentų karjerai, tiek mokslininkų moksliniams tyrimams bei dėstytojams studijų naujų metodų taikymui.