VDU ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS DĖSTYTOJŲ APSILANKYMAS LATVIJOS GYVYBĖS MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ UNIVERSITETE | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS DĖSTYTOJŲ APSILANKYMAS LATVIJOS GYVYBĖS MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ UNIVERSITETE

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas yra ilgamečiai Erasmus+ programos partneriai. VDU Žemės ūkio akademijos (ŽŪA) dėstytojos – Inžinerijos fakulteto Vandens inžinerijos katedros docentė dr. Midona Dapkienė bei Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė dr. Laima Česonienė lankėsi šio universiteto Aplinkos ir statybos inžinerijos fakultete pagal Erasmus+ mobilumo programą 2024 m. kovo 19-21 d.

       Aplinkos ir statybos inžinerijos fakultetas yra antras pagal dydį universiteto fakultetas, kuriame ruošiama nauja inžinierių karta – statybos, aplinkos ir vandentvarkos specialistai, matininkai, kraštovaizdžio projektuotojai ir planuotojai. Dėstytojos susipažino su materialine studijų ir mokslinių tyrimų baze bei naujausia įranga. Fakultete yra keturios mokslinės laboratorijos, dvi iš jų įrengtos dviejų aukštų patalpose, leidžiančiose išnaudoti visas funkcines galimybes. 

        VDU ŽŪA atstovės susipažino su studijų organizavimu, dėstymo metodikomis, šiuo metu vykdomais tyrimais ir moksliniais projektais. Įgyta patirtis bus naudinga gerinant studijų kokybę VDU Žemės ūkio akademijoje bei tęsiant bendradarbiavimą mokslo srityje. 

       Dėstytojos nuoširdžiai dėkoja Aplinkos inžinerijos ir vandentvarkos instituto profesoriui dr. Ainiui Lagzdins už visapusišką pagalbą vizito Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitete metu.