VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai lankėsi Alžyre pas Vystomojo bendradarbiavimo projekto partnerius

Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio Akademijos mokslininkai įgyvendina vystomojo bendradarbiavimo projektą „Išvalytų nuotekų panaudojimas drėkinimo reikmėms“. Projektas vykdomas kartu su partneriu Alžyre – Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique (Nacionalinė Hidraulikos mokykla).

Projekto tikslas – Alžyro žemės ūkio institucijų įgūdžių stiprinimas taikant naujausias žemės ūkio technologijas, galimai padėsiančias spręsti Alžyro apsirūpinimo žemės ūkio maisto gaminiais problemas bei gerinti socialinę ekonominę padėtį Alžyre. Projektas finansuojamas iš Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Projektas – tai parama Alžyro Liaudies Demokratinei Respublikai diegiant naujausias žemės ūkio technologijas. Projektas skirtas bendradarbiavimo sričiai – Socialinė ir ekonominė plėtra, moterų įgalinimas. Siekiant užsibrėžto projekto tikslo, iškeltų uždavinių įgyvendinimo ir laukiamų rezultatų pasiekimo buvo parengta Nuotekų valymo technologijos pritaikytos drėkinimo reikmėms Alžyro sąlygomis metodika bei organizuoti praktiniai mokymai – VDU ŽŪA mokslininkų vizitas į Alžyrą.

Projekto metu partneriams pristatyta naujausia nuotekų valymo technologija, kurią taikant išvalytos nuotekos iki tam tikro lygio (tinkamo švarumo tikslui pasiekti) būtų panaudotos žemės ūkio kultūrų drėkinimui. Technologijų sklaida skatina žemės ūkio plėtrą Alžyre, tuo pačiu sprendžiant vandens resursų trūkumo problemas, suaktyvėjus žemės ūkio verslams sukuriamos naujos darbo vietos, gerinama socialinė ekonominė padėtis Alžyre. Projektas sprendžia vieną iš svarbiausių Alžyro žemės ūkio problemų – maisto ir pašarų gyvuliams pasigaminimo problemą, ko pasekoje bus paskatinti augalininkystės ir gyvulininkystės verslai, o taip pat ir padidintos gyventojų apsirūpinimo maistu galimybės.

Vizito Alžyre metu organizuoti teoriniai ir praktiniai seminarai, kurių metu teoriškai supažindinta su parengta Nuotekų valymo technologijos pritaikytos drėkinimo reikmėms Alžyro sąlygomis metodika bei kitomis naujomis technologijomis taikomomis Lietuvos žemės ūkyje. Taip pat praktiškai konsultuota dėl Nuotekų valymo technologijos pritaikymo drėkinimo reikmėms Alžyre. Renginiuose pranešimus skaitė tiek VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkai, tiek kolegos iš Alžyro, vyko diskusijos. Partneriai iš Nacionalinė Hidraulikos mokyklos aprodė savo laboratorijas, pasakojo apie atliekamus mokslinius tyrimus – kolegos iš Lietuvos ir Alžyro rado daug bendrų temų.

Vizito Alžyre metu taip pat buvo suorganizuotos kelionės į nuotekų valyklą, kuri yra paleidimo stadijoje ir dabar vykdomos eksperimentinės veiklos, bei į vandens gėlinimo stotį, kuri pilnai veikia nuo 2008 m. Lankytuose objektuose darbuotojai nuosekliai pasakojo apie vykdomus procesus, diskutavome apie įvairių technologijų taikymo galimybes, jų ekonominius, socialinius, aplinkosauginius efektus.

Susitikimų su partneriais metu buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, kitų projektų rengimas, įgyvendinimas. Projekto partneriai Alžyre išreiškė susidomėjimą dalyvauti bendruose projektuose.