VDU ŽŪA 95 – ojo gimtadienio šventė – jungtis tarp istorijos ir ateities

Spalio 18 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija iškilmingai paminėjo savo 95 – tąjį gimtadienį, patvirtindama visą šį ilgą laikotarpį jai būdingas unikalias savybes: pagarbą istorinei atminčiai, savo visų kartų mokytojams, kultūros puoselėjimui.

Pasidžiaugti šventine akimirka gausiai susirinko buvę ir esami akademijos vadovai, profesoriai, dėstytojai, absolventai, socialiniai ir verslo parneriai – t.y. bendruomenė, kurią VDU rektorius prof. Juozas Augutis įvardijo kaip išskirtinę savo bendrystės nuoširdumu, gebėjimu susitelkti bei išlaikyti veiklos tęstinumą nepaisant jokių ilgame istorijos kelyje pasitaikiusių kliūčių.

„Didžiuojuosi tuo, kad esu jūsų akademinės bendruomenės dalimi, nes pačiam gyvenime teko dirbti ne vienoje darbovietėje, todėl galiu patvirtinti, kad akademijos atmosferos darna, gebėjimas sujungti praeitį, dabartį ir ateitį yra unikalūs. Per visas epochas sugebėjote išlikti mokykla, kuri moko jaunąją kartą dirbti ir gerbti Lietuvos žemę. Šių vertybių neįskiepys jokia pramonės ar IT revoliucija. Tą gali padaryti tik žmonės – mokytojai, kokiais jūs ir esate“, – dėkojo J. Augutis.

VDU ŽŪA kancleris prof. Antanas Maziliauskas, sveikindamas renginio dalyvius, pasidžiaugė, kad per 95 m. akademija parengė 55 tūkst. absolventų – praktikų ir mokslininkų, kūrusių ir kuriančių šalies agrosektorių.

„Sakytum, istorijos spiralė apsisuko ir sugrįžome prie savo ištakų – vėl tapome buvusio Lietuvos universiteto, vėliau gavusio Vytauto Didžiojo vardą, dalimi. Tačiau sugrįžome su naujais tikslais ir naujomis ambicijomis tapti stipriausia, plačiausios aprėpties aukštąja mokykla Lietuvoje. Pasaulio ekspertai prognozuoja, kad IT epocha eina į pabaigą ir jau po penketo metų startuos nauja – biologijų epocha. Tikimės, kad tai tikrai įvyks ir drauge su savo alumnais kursime dar modernesnę Lietuvos agrosektoriaus ateitį“, – kalbėjo kancleris.

Su padėka savo buvusiems mokytojams į renginį atvykęs buvęs Agronomijos fakulteto dekanas, o šiuo metu Seimo pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis teigė gyvenime visada besididžiuojantis savo įgyta agronomo profesija, nes ji simbolizuoja pagarbą Lietuvai ir jos žemdirbiams. Dviem savo mokytojams – prof. Petrui Lazauskui ir prof. Algirdui Motuzai – už indėlį į VDU ŽŪA istorijos puoselėjimą Seimo pirmininkas įteikė vardinius rašiklius.

VDU ŽŪA kancleris prof. Antanas Maziliauskas pastebėjo, kad dabartinių akademijos saviveiklininkų dovanojamas koncertas yra tikriausiai tinkamiausias formatas daug menančioje akademijos iškilmių salėje sujungti kartas, nes daina ir šokis visada buvo ir tebėra tie neatsiejami studentiško gyvenimo atributai, kuriuos visiems smagu prisiminti.

Aukšto meninio lygio koncertą žiūrovams dovanojo akademijos choras „Daina“ (meno vadovė Ramunė Navickienė), tautinių šokių kolektyvas “Sėja” (meno vadovė Idalija Braškytė), liaudiškos muzikos kapela “Ūkininkas” (meno vadovas Romualdas Sadzevičius), 2017 m. laidos Bioekonomikos plėtros fakulteto absolventė Laura Slabadaitė ir Agronomijos fakulteto 3 kurso studentas Rokas Jonaitis.