VDU ŽŪA absolventai vienija jėgas – kuriamas studijų fondas | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA absolventai vienija jėgas – kuriamas studijų fondas

Vytauto Didžiojo universiteto  Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) tapatybę šiandien būtų sunku įsivaizduoti be akademijos veikloje aktyviai dalyvaujančio absolventų klubo „ŽŪA Alumni“ veiklos. Šalies agroverslo lyderiais, politikais, asocijuotų organizacijų vadovais, savo sričių ekspertais tapę VDU ŽŪA absolventai visą gyvenimą stengiasi išlikti naudingi savajai Alma Mater teikdami siūlymus tobulinant studijų programas, organizuodami studentams praktikas, steigdami stipendijas, gerindami akademijos infrastruktūrą. 

Balandžio 22 d. nuotoliniu būdu surengęs ataskaitinę rinkiminę organizacijos konferenciją klubas „ŽŪA Alumni“ šį kartą ne tik išsirinko naujus valdymo organus bei patvirtino veiklos planą, bet ir priėmė istorinį sprendimą: įsteigti Solidarumo paramos ir labdaros fondą, kurio lėšos būtų skirtos  padėti VDU ŽŪA įgyti universitetinį išsilavinimą regionų jaunuoliams, pasiryžusiems savo ateitį susieti su darbu šalies agrosektoriuje.

„VDU taryboje šiuo metu vykstant diskusijoms dėl universiteto  ateities strategijos, vienu klausimu nuomonė vienareikšmė: absolventų žinių svarba yra  neįkainojama. Žemės ūkio akademijos alumnų klubas nuveikęs ypatingai daug ir iš jo visi galime tik pasimokyti“, – sveikindamas konferencijos dalyvius kalbėjo VDU rektorius prof. Juozas Augutis, džiaugdamasis, kad universitete dedami pamatai būsimai žemės ūkio mokslo ir studijų realybei. Pokyčiai daromi tam, kad žemės ūkio krypties studijos taptų ateities žemės ūkio verslo kūrėjus rengiančiomis studijomis, savyje integruojančiomis viską, kas mokslo pasaulyje yra sukurta pažangiausio: informacines technologijas, dirbtinį intelektą, genetikos pasiekimus, tačiau kartu išlaikydamos akademinę žemės ūkio mokslų specializaciją.

„Agroverslas labai aktyviai dalyvauja kuriant naujas programas, generuojant mokslo temas, suteikiant galimybę studentams susipažinti su moderniausia technika, tad jau šiais metais matysime dar efektyvesnius jūsų ir mūsų darbo vaisius“, – teigė  J. Augutis, dėkodamas VDU ŽŪA absolventų klubui už unikalią iniciatyvą steigti paramos ir labdaros fondą dėl švietimo politikos spragų atskirtį išgyvenantiems regionų jaunuoliams.

VDU ŽŪA  kanclerė prof. Astrida Miceikienė patikino, kad šiuo atveju būtų skatinami tie  regionų jaunuoliai, kuriems iki konkursinio balo pritrūko labai nedaug ir kurie tikrai nori mokytis, savo ateitį matydami agrosektoriuje.

„Pirmaisiais studijų metais šie jaunuoliai studijuotų įvadinius dalykus ir su korepetitorių pagalba gilintų mokyklines žinias. Po metų perlaikę valstybinius brandos egzaminus jie sėkmingai tęstų mokslus toliau atsiskaitydami už tuos dalykus, kurių dėl objektyvios priežasties nesuspėjo įsisavinti pirmame kurse“, –  fondo lėšų tikslinę paskirtį komentavo VDU ŽŪA kanclerė.

A.Miceikienė teigė neabejojanti, kad Europos žaliasis kursas,  Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos atveria naujo formato galimybes Akademijai ir būtų klaida jomis nepasinaudoti. Todėl jau kuriamas pirmasis Baltijos šalyse Bioekonomikos tyrimų institutas, kuris ateityje turėtų tapti VDU ŽŪA vizitine kortele.

VDU ŽŪA absolventų klubo „ŽŪA Alumni“ prezidentas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis, apžvelgdamas praėjusių metų veiklą, pasidžiaugė, kad ir nepalankiomis pandemijos sąlygomis klubo nariai išliko surėmę pečius bei rado naujų būdų, leidusių darbuotis Akademijos labui. Žmonės aktyviai dirbo reprezentuodami savąją Alma Mater, moksleiviams skleisdami žinią apie VDU ŽŪA teikiamas studijų galimybes, jų paklausą darbo rinkoje, organizuodami nuotolinius renginius, dalyvaudami studijų procesuose.

Šiuo metu klubo skyriai veikia įvairiuose šalies regionuose, pačios akademijos fakultetuose, netgi Lietuvos kariuomenėje bei Seime. Tarp jo narių yra ir juridinis asmuo – Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga. Pastebėta, kad atstovaudami savajai Alma Mater Seime geba konsoliduotis net ir skirtingoms frakcijoms priklausantys parlamentarai, atstovavę VDU ŽŪA interesus Švietimo ir mokslo, Kaimo reikalų komitetuose, kuomet buvo siekiama atkreipti valdžios dėmesį į katastrofišką situaciją agrosektoriaus darbo rinkoje bei raginama sudaryti palankesnes sąlygas studijoms su veikla žemės ūkyje susijusiose programose.

Atkreipę dėmesį, kad organizacijos įstatai leidžia tam pačiam asmeniui klubo prezidento pareigas eiti dvi kadencijas, juo konferencijos dalyviai vienbalsiai perrinko E. Makelį. Pirmuoju viceprezidentu išrinktas Pasvalio r. savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, antruoju viceprezidentu – įmonių grupės „Dojus“ valdybos pirmininkas Pranas Dailidė.

Taip pat vienbalsiai išrinkti valdybos nariai: Seimo Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas Romualdas Abugelis, AB „Vilkyškių pieninė“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Gintaras Bertašius, UAB „Šiaurės vilkas“ generalinis direktorius Vilius Kaikaris, VDU rektorius emeritas Antanas Maziliauskas, AB „Lytagra“ komercijos direktorius Vaidas Povilaitis.

Tarp deleguojamųjų valdybos narių –  VDU ŽŪA kanclerė A. Miceikienė, visų fakultetų dekanai (doc. Aida Adamavičienė, prof. Edmundas Bartkevičius, doc. Rolandas Domeika, doc. Algis Kvaraciejus, doc. Bernardas Vaznonis), studentų atstovė Liveta Budreckytė.

Pristatydamas būsimos  veiklos planą E. Makelis teigė, kad bus ir toliau stiprinama partnerystė tarp absolventų ir ŽŪA, žinių apie akademiją sklaida, teikiama parama studentams.

VDU ŽŪA absolventų klubo „ŽŪA Alumni“ antruoju viceprezidentu išrinktas įmonių grupės „Dojus“ valdybos pirmininkas P. Dailidė simboliškai  reziumavo konferencijos dalyvių išdėstytas mintis ir pasiūlytas idėjas, atkreipdamas dėmesį, kad agroverslui vis mažiau reikia ir reikės  nekvalifikuotos darbo jėgos, neišsilavinusių žmonių, kurie netrukus negebės valdyti net nuosavų ūkių. Tačiau darbo rinkoje jau dabar stinga išsilavinusių naujos kartos kūrėjų, savo karjerą planuojančių agrosektoriuje.

„Jauno žmogaus motyvacija šiandien yra svarbiausia dedamoji siekiant  tikslo. Ir tą jau seniai supranta senieji Europos universitetai, priimantys studentus ne pagal pažymius, o pagal rodomą suinteresuotumą. Todėl mūsų, alumnų, užduotis pašalinti egzistuojančią nelygybę ir padėti regionų vaikams įgyti šiuolaikišką išsilavinimą“, – teigė P. Dailidė, aktyvindamas kolegas dalyvauti klubo veiklose ir pildyti įsteigto fondo iždą.