VDU ŽŪA absolventų klubo „ŽŪA Alumni” konferencijoje – naujos veiklos gairės

VDU Žemės ūkio akademijos absolventų klubas „ŽŪA alumni“ – vienas tvirčiausių akademijos ramsčių, skatinantis partnerystę, žinių sklaidą, mecenatystę. Rugsėjo 3 d. įvyko 11 – oji metinė šios organizacijos konferencija, kurios metu pristatytos ir  patvirtintos 2019 m. „ŽŪA alumni“ klubo prezidento Prano Dailidės vadovaujamos valdybos, revizijos komisijos ir finansinės ataskaitos, taip pat remiantis organizacijos įstatais ir pritarus valdybai paskirti nauji jos vadovai bei aptartos ateities veiklos gairės.

„ŽŪA alumni“ klubo narius sveikinęs VDU rektorius prof. Juozas Augutis negailėjo visiems jiems nuoširdžių padėkos žodžių. Akademiko teigimu, tokiu sistemišku, organizuotu ir aktyviu absolventų klubo darbu  negali pasidžiaugti nė vienas kitas šalies universitetas. „Jūs esate pavyzdys visai Lietuvai.<…> Tariu nuoširdų ačiū ne tik už jūsų darbą ir iniciatyvumą organizuojant reikšmingus renginius šalies agroverslui – jūsų nuolatinis darbas gerinant studijų kokybę, pagalba atliekant mokslo tyrimus daro didelę teigiamą įtaką ŽŪA ir visam universitetui“, – kalbėjo rektorius.

 

Pristatydamas 2019 metų veiklos ataskaitą klubo „ŽŪA alumni“ prezidentas P. Dailidė reiškė padėką organizacijos nariams už pagalbą bei pasidžiaugė,kad žmonės aktyviai dirba reprezentuodami savąją Alma Mater, skleidžia žinią apie joje vykdomas studijų programas, jų poreikį darbo rinkoje, organizuoja renginius, tampa mecenatais.

Akademijos ir absolventų kubo „ŽŪA alumni” bendradarbiavimo gaires pristatęs VDU ŽŪA kancleris prof. dr. Antanas Maziliauskas kalbėjo, kad Alumni klubas yra labai svarbi organizacija, vienijanti absolventus, kurie yra ir įmonių vadovai ir mecenatai. Darbas kartu yra reikšmingas mūsų Universitetui. Kaip vieną svarbiausių veiklos krypčių kancleris išskyrė agro verslo sektoriaus įvaizdžio formavimą: padidėjęs priimtų studentų skaičius, įkurtas verslo įmonių ir  inžinerijos mokslo laboratorijų klasteris, LR Žemės ūkio ministerijos skirtos stipendijos, tai tik dalis bendrai nuveiktų darbų.

 

Naujuoju „ŽŪA alumni“ klubo prezidentu tapo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis, pirmąja viceprezidente – VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė. („ŽŪA alumni“ klubo prezidentas skiriamas dvejų metų laikotarpiui – remiantis organizacijos įstatais, pritarus valdybai, skiriamas esamos kadencijos viceprezidentas.), antruoju viceprezidentu – Pranas Dailidė.

Renginio metu buvo iškilmingai pasveikinti du garbingą 70 – mečio jubiliejų švenčiantys nusipelniusieji „ŽŪA alumni“ nariai – Seimo skyriaus vadovui  Jonui Varkaliui už nuopelnus šiai aukštajai mokyklai įteiktas Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medalis, ilgametis „ŽŪA alumni“ klubo valdybos narys prof. dr. Alfonsas Sigitas Tamošiūnas apdovanotas padėkos raštu.

Renginys vyko mišriu būdu: gyvai ir internetu.