VDU „ŽŪA alumni“ fondas – daugiau galimybių tavo studijoms | VDU Žemės ūkio akademija

VDU „ŽŪA alumni“ fondas – daugiau galimybių tavo studijoms

Nepakankamai geri brandos egzaminų rezultatai galimybę rugsėjį pradėti planuotas studijas atima iš ne vieno abituriento. Kryžkelėje atsiduria ir per vėlai susirūpinę, kad siekiant patekti į norimą studijų programą, reikia būti išlaikius tam tikrą konkretų egzaminą, kuris nebuvo pasirinktas. VDU Žemės ūkio akademija šioje situacijoje suteikia išskirtinę galimybę – agroverslas, kuriame reikia ir reikės vis daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų, gebančių kurti, diegti ir kontroliuoti inovacijas, 2021 m. įsteigė šalyje unikalų VDU Žemės ūkio akademijos absolventų klubo „ŽŪA alumni“ labdaros ir paramos fondą „Pagalba regionų jaunimo studijoms“, skirtą sudaryti sąlygas motyvuotiems asmenims studijuoti žemės ūkiui svarbias studijų programas.

Konkursinio balo nesiekiantiems, bet motyvuotiems studentams – parengiamosios studijos

VDU Žemės ūkio akademija palaiko aukštojo mokslo kartelę ir mažiausią konkursinį balą (5,4) stojant į universitetus, kurį turi pasiekti visi būsimi studentai. Tačiau būdama atsakinga mokslo institucija, imasi inciatyvos padėti pasiruošti motyvuotiems studentams tą kartelę peržengti.

Motyvuoti jaunuoliai, norintys studijuoti su žemės ūkio sritimi susijusiose specialybėse, tačiau neįvykdę 2022 m. stojimo reikalavimų, kviečiami atvykti į vienerių metų parengiamąsias studijas, kurias iš dalies finansuoja verslas, skiriant labdaros ir paramos fondo „Pagalba regionų jaunimo studijoms“ lėšas. Vienerius parengiamųjų studijų metus su būsimais studentais dirbs ir tinkamai pasiruošti valstybiniams brandos egzaminams padės VDU dėstytojai. Kartu su kitais studentais jie taip pat galės klausyti pasirinktų studijų programų ir bendrųjų universitetinių dalykų. Ateinančiais mokslo metais sėkmingai išlaikius egzaminus ir pradėjus studijas Universitete, išklausyti dalykai būtų įskaitomi ir studijos tęstųsi jau antrame kurse. Studijų metu sudaromos sąlygos lankytis žemės ūkio įmonėse ir su šia sritimi susipažinti teoriškai bei praktiškai.

Verslo įmonių skiriamos skatinamosios stipendijos

Žemės ūkis, vienas iš sparčiausiai technologinę pažangą kuriančių sektorių šalyje, susiduria su dideliu aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų trūkumu. VDU Žemės ūkio akademija, Žemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija ir verslas priėmė sprendimą – nuo šių mokslo metų itin perspektyvias ir paklausias studijų kryptis besirenkantys studentai kas mėnesį gaus 200 eurų stipendijas.

Žemės ūkio sektoriaus verslas, jausdamas kompetentingų darbuotojų trūkumą ir norėdamas paskatinti motyvuotus moksleivius susieti savo profesinį kelią su agrosektoriumi, imasi priemonių. Įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, tačiau motyvuotiems šiame sektoriuje dirbti studentams, VDU „ŽŪA alumni“ klubo iniciatyva stipendijas skirs žemės ir miškų ūkio sektoriaus įmonės ir verslų valdytojai.

Verslo įmonių stipendijos bus skiriamos į šių programų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems studentams:

  • Agronomija
  • Maisto kokybė ir sauga
  • Miškininkystė
  • Vandens ir žemės inžinerija
  • Žemės ūkio mechanikos inžinerija

VDU „ŽŪA alumni“ klubas  kviečia įmones prisidėti prie studijų fondo skiriant paramą studentų rengimui

VDU „ŽŪA alumni“ klubas  kviečia verslo įmones, kurios laukia VDU ŽŪA absolventų, ir visus neabejingus žemės, miškų, vandens ūkio ir regionų ateičiai prisidėti prie klubo įsteigto labdaros ir paramos fondo „Pagalba regionų jaunimo studijoms“.

Informacija ketinantiems skirti paramą:
VDU ŽŪA vicekanclerė
Prof. dr. Aušra Blinstrubienė
Telefonas +370 682 22874
El. paštas ausra.blinstrubiene@vdu.lt

Informacija apie studijas:
ŽŪA studijų administravimo koordinatorė
Doc. dr. Rasa Čingienė
Telefonas +370 682 22874
El. paštas rasa.cingiene@vdu.lt