VDU ŽŪA atstovė tapo tarptautinės BIOEAST iniciatyvos Patariamosios tarybos nare | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA atstovė tapo tarptautinės BIOEAST iniciatyvos Patariamosios tarybos nare

VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto prodekanė mokslui ir plėtrai doc. dr. Zita Kriaučiūnienė Žemės ūkio ministerijos teikimu nominuota tarptautinės BIOEAST iniciatyvos Patariamosios tarybos nare. Kandidatūra teikta atsižvelgiant į tai, kad mokslininkė yra „Europos horizonto“ misijos „Sveikas dirvožemis ir maistas“ (Soil Health and Food) tarybos narė.

Vidurio ir Rytų Europos šalys (ES13) gerokai atsilieka nuo senųjų ES šalių mokslinių tyrimų srityje, iš dalies ir dėl koordinavimo, science-policy bendradarbiavimo trūkumo, todėl gauna tik menką ES biudžeto, skiriamo moksliniams tyrimams ir inovacijoms, dalį. Todėl 2019 m. gegužės mėn. pasirašyta bendra BIOEAST šalių švietimo ir žemės ūkio ministrų deklaracija dėl bendradarbiavimo siekiant didesnių finansavimo galimybių Vidurio ir Rytų Europos šalims iš „Europos horizontas“ biudžeto.

BIOEAST iniciatyvoje suburtos kelios tematinės grupės: agroekologijos, miškininkystės, maisto sistemų, bioenergetikos. Jose dirba dar du VDU ŽŪA mokslininkai – prof. Dr. Vaclovas Bogužas ir prof. Dr. Kęstutis Navickas.

Su BIOEAST iniciatyvos Patariamąja taryba bus konsultuojamasi strateginiais bei konkrečiais klausimais. Siekiama, kad tarybos nariai atstovautų kuo įvairesnėms su bioekonomika susijusioms sritims.

Taip bus užtikrinamas bendradarbiavimas visose Vidurio ir Rytų Europos regionui svarbiausiose su bioekonomika susijusiose srityse ir pasirengimas tarptautiniams kvietimams teikti mokslinių tyrimų paraiškas. Grupių veikla remiasi Žemės ūkio mokslinių tyrimų nuolatinio komiteto (SCAR) grupių darbo principu.

Turint omenyje bioekonomikos horizontalumą, siekiama sukurti mokslininkų ir politikos formuotojų tinklą nacionaliniu lygmeniu, taip pat ir makroregioniniu – kartu dalyvaujant „Horizontas 2020“ ir būsimos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ kvietimuose moksliniams tyrimams vykdyti.

2019 m. rudenį startavo BIOEASTsUP koordinavimo ir paramos veiksmo (Coordination and Support Action – CSA) projektas, laimėjęs programos „Horizontas 2020“ kvietimą ir taip atsirado dalinis finansavimas tolesnei veiklai siekiant įgyvendinti BIOEAST viziją 2030 m. Lietuvai šiame konsorciume atstovauja VDU ŽŪA (Bioekonomikos plėtros fakulteto mokslininkės prof. dr. V. Vitunskienė, dr. N. Ramanauskė).

Tikimasi, kad bendromis jėgomis atsiras geresnės galimybės pritraukti daugiau lėšų tarptautiniams projektams ir sėkmingiau dalyvaujama  naujojoje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“, kurio startas numatoma jau šiais metais. 

VDU ŽUA AF prodekanė mokslui ir plėtrai doc. dr. Zita Kriaučiūnienė.