VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto 70 – metis: patirtis, leidžianti kurti ateitį

Visą šią savaitę (rugsėjo 23 – 28 dienomis) VDU ŽŪA šurmuliavo renginiai, skirti Bioekonomikos plėtros fakulteto 70 – mečio sukakčiai paminėti. Juos vainikavo iškilminga šventė, į kurią rinkosi akademinė bendruomenė, buvę absolventai, socialiniai ir verslo partneriai, valstybinių institucijų atstovai.

Renginio leitmotyvu neatsitiktinai tapo daug kartų svečių ir šeimininkų lūpose nuskambėjęs žodis „lyderystė“. Nes VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas jau 70 metų Lietuvos agrosektoriui rengia šios srities lyderius, gebančius generuoti idėjas ir pasiekti jų rezultatų, o fakulteto mokslininkai šiandien yra pripažinti ekspertai, šalyje daugiausia nuveikę bioekonomikos ir regionų vystymo mokslų srityse.

Sveikinimo žodį taręs VDU rektorius prof. Juozas Augutis teigė neabejojantis, kad aukštos kvalifikacijos specialistų, kokius rengia VDU ŽŪA BPF, Lietuvai nėra ir nebus per daug, nes tik visuomenės žinios ir gebėjimas inicijuoti pokyčius yra tos „dedamosios“, kurios kuria tvarią Lietuvos ateitį.

„Jūsų stiprybė – jūsų žmonės. Tie, kurie moko ir nesavanaudiškai dalijasi žiniomis, ir tie, kurie visa tai ima savo ir šalies pažangos labui. Dėkoju už jūsų lyderystę Lietuvos bioekonomikos mokslo ir tyrimų vystymo srityse, už vykdomą mokslinę veiklą, jaunų žmonių gebėjimų ugdymą, šiuolaikinį žvilgsnį į žemės ūkį, kaimo verslus ir šalies regionų plėtrą“, – kalbėjo VDU ŽŪA vicekancleris doc. Vidmantas Butkus, perduodamas VDU ŽŪA kanclerio Antano Maziliausko sveikinimo žodžius.

Dėkodami už vaisingą bendradarbiavimą geros kloties akademinei bendruomenei žengiant fakulteto šimtmečio link linkėjo Latvijos žemės ūkio universiteto rektorė prof. Irina Pilverė, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė dr. Rasa Melnikienė, Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis, klubo „Alumni“ prezidentas Pranas Dailidė.

Apžvelgdama VDU ŽŪA BPF nueitą kelią jo dekanė prof. Astrida Miceikienė kalbėjo, kad metai ne tik žmogaus gyvenime, bet ir organizacijos veikloje rodo jos brandą.

„Veiklą pradėjęs kaip agrosocialinių mokslų absolventus rengiantis ir mokslinius tyrimus vykdantis fakultetas, per šį laikotarpį išplėtė veiklos kryptis ir šiandien yra žinomas kaip atliekantis bioekonomikos plėtros tyrimus ir absolventus rengiantis ne tik Lietuvai, bet ir kitoms šalims bei tarptautinėms institucijoms. Pastarąjį dešimtmetį Bioekonomikos plėtros fakultetas įgyvendino kokybinius ir kiekybinius pokyčius. Įvyko fakulteto struktūrinių padalinių virsmas iš katedrų į institutus, įsteigta Verslumo laboratorija ugdymo centras. Keitėsi studijų programos, pradėtos vykdyti studijos anglų kalba, parengta ir pradėta įgyvendinti pirmoji VDU ŽŪA tarptautinė jungtinė magistrantūros programa. Pokyčiai vyko ir mokslinėje veikloje: fakulteto dėstytojai, mokslininkai ir doktorantai tyrimų rezultatus pradėjo aktyviai publikuoti aukšto lygio tarptautiniuose mokslo leidiniuose, rengiami ir sėkmingai įgyvendinami tarptautiniai mokslo projektai, didėja kartu su verslo įmonėmis įgyvendinamų projektų skaičius. Fakultete išaugo mokslo lyderiai, kuriantys kaimo plėtros, bioekonomikos verslų vystymo ir politikos formavimo strateginius sprendimus. Fakultetas tęsia unikalių studijų programų, orientuotų į vieną svarbiausių bioekonomikos sričių – žemės ūkį ir regionų vystymąsi, vykdymą ir rengia aukštos kvalifikacijos, profesionalius žemės ūkio ir regionų vystymosi politikos formavimo specialistus, taip pat gebančius kurti savąjį verslą. Per pastarąjį dešimtmetį dar labiau sustiprėjo ryšiai su bioekonomikos verslo lyderiais bei valdžios ir valdymo institucijomis“, – kalbėjo A. Miceikienė, pastebėdama, kad fakulteto žmonės dirbo daug ir sunkiai tam, kad šiandien VDU ŽŪA BPF būtų matomas Lietuvoje, žinomas užsienyje, gebantis kurti ir plėtoti mokslo idėjas, suteikiantis studentams, ūkininkams ir kitiems verslininkams naujausių žinių bei kompetencijų.