VDU ŽŪA BPF Kaimo plėtros administravimo magistrantūros programos absolventės mintys | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA BPF Kaimo plėtros administravimo magistrantūros programos absolventės mintys

Mokytis Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijose pradėjau po ilgokos pertraukos (1992 metais baigiau VU tuometį Gamybos ekonomikos ir valdymo fakultetą).

Paskatino asmeninė svajonė – įkurti vyresnių žmonių gyvenimo kartu sodybą kaime. Akivaizdu, kad siekti įgyvendinti svajonę nepakako žinių suprasti, kas yra socialinis verslas, todėl sąmoningai studijų pradžioje pasirinkta socialinio verslo vystymo kaime tema lydėjo mane visus studijų metus, atsispindėjo visuose studijuojamų dalykų savarankiškuose darbuose.

Rengdama baigiamąjį darbą tema „Socialinio verslo kaime organizavimo strategija: vyresnių žmonių gyvenimo kartu sodyba“ pirmiausia siekiau sau atsakyti į klausimą, ar organizuojant vyresnių žmonių savarankišką gyvenimą, kartu ir teikiant socialinės globos paslaugas, gali būti taikomas socialinio verslo modelis, ir kokie socialinio poveikio rodikliai geriausiai parodytų vyresnių žmonių gyvenimo kokybės pokytį. Darbe analizavau ir patvirtinau mintį, jog socialinė vyresnių žmonių globa moderniai įrengtose ir ūkine veikla besiverčiančiose sodybose yra galimybė socialiniam verslui, kai generuojant pajamas būtų sprendžiama aktuali vyresnių žmonių skurdo ir socialinės atskirties socialinė problema. Siekiama parengti socialinio verslo strategiją, numatyti socialinio poveikio matavimo galimybes vystant vyresnio amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo sodybos kaime veiklas ne tik teikiant reikiamas paslaugas sodyboje kartu gyvenantiems vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir vystant žemės ūkio produktų gamybą ir kitų paslaugų teikimą vietos bendruomenei.

Inovatyvūs sprendimai teikiant socialines (ypač socialinės globos) paslaugas vyresniems visuomenės nariams tampa aktualesni dėl globalių ir lokalių visuomenės senėjimo tendencijų. Socialinio verslo įmonės gali užtikrinti deramą reikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms teikimą, įveiklinant vyresnio amžiaus žmones prižiūrėti vieni kitus. Organizuojant vyresnių žmonių savarankišką gyvenimą kartu, teikiant jiems socialinės globos paslaugas, bendradarbiaujant vyresniems žmonėms, sodybos darbuotojams, vyresnių žmonių artimiesiems, vietos savivaldai ir bendruomenei tvaraus socialinio verslo įmonės veiklos strategija yra paremta verslo planu ir socialinio poveikio matavimo modeliu. Vyresnių žmonių savarankiško gyvenimo kartu kaimo sodyboje vizija pasižymi realiu siekiu suburti tvarią vyresnių žmonių bendruomenę, oriai veikiančia modernioje aplinkoje. Tokios socialinio verslo organizacijos misija yra užtikrinti gyventojų saugumą ir aktyvų gyvenimą, kiek tai leidžia atidžiai prižiūrimos žmogaus jėgos vyresniame amžiuje. Verslo tvarumas užtikrinamas tokiomis priemonėmis kaip: sąžiningas valdymas, nuolat ugdomos darbuotojų kompetencijos, nepertraukiamas mokymasis, veiklos pajamos ir kruopščiai suplanuotos, poveikį aplinkai mažinančios išlaidos, pelno investavimas į organizacijos ir bendruomenės plėtrą, pagarbos vyresniems žmonėms kultūros ugdymą.

Aida Markaitienė, Kaimo plėtros administravimo programos magistrantūros absolventė

Vyr. specialistė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos