VDU ŽŪA docentas dr. A. Gavenauskas išrinktas Metų dėstytoju | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA docentas dr. A. Gavenauskas išrinktas Metų dėstytoju

Kiekvieno semestro pabaigoje Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vykdoma apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“, kuria siekiama išsiaiškinti studijuojančiųjų patirtis, išgirsti jų nuomonę apie dėstytojų ir savo darbą studijų dalykuose, įvertinti pateiktus pasiūlymus ir atsiliepimus. Ši aktuali grįžtamojo ryšio informacija padeda laiku reaguoti ir priimti sprendimus, kaip gerinti studijų kokybę bei plėtoti pagarbaus bendradarbiavimo kultūrą, kuriant įtraukią studijų aplinką.

Remiantis apklausos rezultatais, įvardijami geriausiai studijuojančiųjų įvertinti dėstytojai kiekviename semestre ir mokslo metais akademiniuose padaliniuose.

Nominuojant dėstytojus buvo apibendrinti 2021–2022 m. m. rudens ir pavasario semestruose studijuojančiųjų pateikti įvertinimai apie dėstymo kokybę, atsižvelgiant į aukščiausio dėstymo įverčio vidurkio ir studentų aktyvumo apklausoje santykį.

Geriausiu 2021–2022 mokslo metų dėstytoju VDU Žemės ūkio akademijoje išrinktas Miškų ir ekologijos fakulteto docentas dr. Algirdas Gavenauskas.

Sveikiname!