VDU ŽŪA įgyvendinamas elektroninių komunikacijos priemonių projektas | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA įgyvendinamas elektroninių komunikacijos priemonių projektas

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija įgyvendina projektą „Audiovizualinės produkcijos, prisidedančios prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo bioekonomikos, vandentvarkos, žemės ūkio inžinerijos, agronomijos, miškų ūkio (miškininkystės) sektoriuose, sukūrimas ir sklaida“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ Nr. PLKT-KK-20-3-11414-PR001.

Projekto tikslas – sukurti ir elektroninės komunikacijos kanaluose viešinti audiovizualinę produkciją, prisidedančią prie efektyvesnio KPP įgyvendinimo bioekonomikos, vandentvarkos, žemės ūkio inžinerijos, agronomijos, miškų ūkio (miškininkystės) sektoriuose, siekiant darnios regionų plėtros. Numatoma sukurti penkis vaizdo klipus, apimančius bioekonomikos, vandentvarkos, žemės ūkio inžinerijos, agronomijos, miškų ūkio (miškininkystės) sritis, kuriuose būtų atskleisti Lietuvos regionų gerosios praktikos pavyzdžiai, pristatomos regionų vystymosi galimybės, mokslo ir verslo sąveika, pažymint ruošiamų išskirtinių žinių ir aukštos kvalifikacijos specialistų, diegiančių inovacijas bei kuriančių išmaniąsias technologijas verslui ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet didžiąja dalimi regionuose, reikšmę. Vaizdo klipuose numatoma atskleisti klimato kaitos, ekologijos problematiką, apimti taršos mažinimo, gėlo vandens poreikio užtikrinimo, trumpųjų maisto tiekimo grandinių bei kokybiško maisto tiekimo užtikrinimo sprendimų svarbą, skirti dėmesį žemės ūkio produkcijos kokybei, tvaraus ūkininkavimo principams, akcentuoti  darbo vietų regionuose kūrimo bei inovatyvių sprendimų diegimo klausimus. Audiovizualine produkcija bus siekiama prisidėti prie KPP įgyvendinimo efektyvumo didinimo, skatinant darnią regionų plėtrą. Plačiąjai visuomenei skleidžiant žinią apie KPP, gerąją praktiką, patirtį bei galimybes sukurta audiovizualinė produkcja bus patalpinta visiems laisvai prieinamuose elektroninuose kanaluose, bus transliuojama internetinėje televizijoje, informacija bus pasidalinta VDU Žemės ūkio akademijos socialiniuose tinkluose.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2022 m. liepos 29 d

Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

www.vdu.lt, www.zum.lt