VDU ŽŪA ir Valstybinių miškų urėdijos partnerystė sutvirtinta nauja sutartimi | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA ir Valstybinių miškų urėdijos partnerystė sutvirtinta nauja sutartimi

Sausio 18 d. Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)  ir VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria remiantis bus skatinamas aukštos kvalifikacijos miškininkų rengimo procesas, vyks esamų šios profesijos atstovų  kvalifikacijos tobulinimas, bus inicijuojami verslui aktualūs mokslo  projektai.

Universiteto vardu bendradarbiavimo sutartį su VĮ Valstybinių miškų urėdija pasirašiusi VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė kalbėjo, kad abi šios institucijos visada turėjo platų bendrų interesų lauką. O ši ceremonija – žingsnis į naujas iniciatyvas bei į naują partnerystės etapą, kurį skatina spartūs gyvenimo pokyčiai bei pastarojo laikotarpio iššūkiai.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktorius Valdas Kaubrė teigė, kad bendradarbiavimas tarp VDU Žemės ūkio akademijos ir anksčiau gyvavusių atskirų miškų urėdijų taip pat buvo glaudus, bet įvykusi įmonės restruktūrizacija skatina atitinkamai struktūrizuoti ir partnerystės su universitetu tikslus bei veiklos planus.

Abi šalys sutarė, kad svarbu efektyviai panaudoti VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkų potencialą, kad būsimuosius miškininkus būtina supažindinti su sektoriuje diegiamomis naujausiomis technologijomis, kad potencialių miškininkystės studentų  kartą reikia pradėti ugdyti dar jaunesniajame mokykliniame amžiuje, aktyvinant jaunųjų miško bičiulių veiklas. Taip pat „Gyvename permainų laikotarpiu. Viena vertus, džiugu, kad visuomenei rūpi šalies miškų ateitis.  Tačiau tai negali būti vien emocijomis grįstas rūpestis. Todėl turime rasti balansą tarp to, kas saugotina, ir to, kas neša naudą. Ir šios diskusijos turi būti pagrįstos mokslo argumentais, nes tik mokslininkai gali visuomenei suteikti objektyvų aiškumą“, – teigė V. Kaubrė, pastebėdamas, kad miškininkai niekada nebuvo medžių kirtėjai. Priešingai –ši profesija atsirado tuomet, kai Europoje miškų ištekliai buvo pereikvoti. Lietuvoje po Pirmojo Pasaulinio karo miškingumas tesiekė 12-16 proc. Šiuo metu miškai užima beveik 34 proc. mūsų šalies teritorijos. Ir tai – jau ne vienos mūsų miškininkų kartos aukšto profesionalumo įrodymas.

Prof. A. Miceikienė atkreipė dėmesį, kad miškininkams tobulinti profesinį meistriškumą universitetas jau dabar siūlo atskirų dalykų studijas, kurios skirtos siekiantiems žinių ir tobulėjimo įsitvirtinusiems darbo rinkoje asmenims ir ketinantiems dirbti šioje srityje. VDU ŽŪA siūlo 12 studijų dalykų bioekonomikos, inžinerijos, agronomijos, miškininkystės ir ekologijos srityse.

Universitetas ir įmonė įsipareigojo kviesti vieni kitus įgyvendinti bendrus  projektus, organizuoti renginius. Bus sudaromos sąlygos naudotis mokslininkų sukauptomis žiniomis ir kompetencijomis bei organizaciniais ištekliais. Univerisitetas  kvies įmonės  atstovus  dalyvauti organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose. Vyks bendradarbiavimas organizuojant studentų mokomąsias praktikas, VMU atstovai bus kviečiami dalyvauti kuriant, tobulinant bei įgyvendinant miškininkystės krypties studijų programas.