VDU ŽŪA konferencija „Jaunasis mokslininkas 2023“ | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA konferencija „Jaunasis mokslininkas 2023“

20-oji kasmetinė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) organizuojama jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunasis mokslininkas 2023“ vyks 2023 m. kovo 29 d. nuotoliniu būdu. Konferencija skirta pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams. Konferencijos tikslas – įtraukti studentus į mokslines veiklas, ugdyti mokslinių tyrimų rezultatų viešinimo gebėjimus, pristatyti savo mokslinių tyrimų pasiekimus ir diskutuoti aktualiais bioekonomikos, žaliojo kurso, klimato kaitos, ekosistemų tvarumo, racionalaus gamtinio išteklių naudojimo ir apsaugos klausimais. Studentams nėra konferencijos dalyvio mokesčio. Konferencijos pranešėjams bus įteikti konferencijos dalyvių pažymėjimai. Pranešėjai galės publikuoti straipsnius konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2023“ straipsnių rinkinyje arba kitame mokslo leidinyje, pavyzdžiui, mokslo žurnaluose „Žemės ūkio mokslai“„Agricultural engineering“ ar kitame, pateikus straipsnius, atitinkančius mokslo leidinio straipsniams keliamus reikalavimus.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Konferencijos temos Potemės
Bioekonomika Apskaitos ir finansų problemos ir perspektyvos
Bioekonomika, žemės ir maisto ūkio darnumas
Inovacijos ir sprendimai verslo logistikoje
Innovations and Solutions in Business Logistics (anglų kalba)
Kaimiškų vietovių darnus vystymasis
Žemės ūkio ir kitų bioekonomikos verslo organizacijų valdymas
Biosistemų inžinerija Energijos inžinerija
Mechanikos inžinerija
Technologijų inžinerija
Transporto inžinerija
Vandens inžinerija
Žemėtvarka
Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas Agroekosistemų tvarumas
Agronomija
Maisto kokybė ir sauga
Ekosistemų paslaugos
Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas
Tvari miškininkystė

Straipsniai konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2023“ straipsnių rinkiniui priimami iki 2023 m. kovo 1 d. Straipsniai pateikiami internete: Straipsnių rinkinys „Jaunasis mokslininkas 2023“. Straipsniai turi būti parengti pagal rekomendacijos straipsnių autoriams. Spaudai pateikiamo kūrinio autorių pasirašytas garantinis raštas. Straipsnis konferencijos „Jaunasis mokslininkas 2023“ straipsnių rinkiniui teikiamas pagal straipsnio šabloną (atsisiųsti).

Organizatoriai:

VDU Žemės ūkio akademija
Vicekanclerė prof. dr. Aušra Blinstrubienė
Telefonas: (837) 752 267
El. paštas: ausra.blinstrubiene@vdu.lt

Mokslinės veiklos koordinatorius doc. dr. Algis Kvaraciejus
Telefonas: (8 37) 752 350
El. paštas: algis.kvaraciejus@vdu.lt

Marketingo koordinatorė Deimena Montvydaitė
Telefonas: +370 625 38027
El. paštas: deimena.montvydaite@vdu.lt

Informuojame, kad renginyje gali būti filmuojama ir/ar fotografuojama ir Jūs galite būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos priemonėse.