VDU ŽŪA mokslininkams – vardinė Lietuvos mokslų akademijos premija | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA mokslininkams – vardinė Lietuvos mokslų akademijos premija

Lietuvos mokslų akademija (LMA), siekdama įvertinti Lietuvoje vykdomų skirtingų mokslo sričių mokslinių tyrimų laimėjimus ir skatinti mokslininkų kūrybinį aktyvumą, periodiškai organizuoja vardinių premijų konkursus už vertingiausius mokslo pasiekimus. LMA yra įsteigusi 19 vardinių premijų, kurios skiriamos kas ketverius metus. LMA prezidiumas, remdamasis LMA vardinių premijų konkursų rezultatais, konkursams pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais ir LMA mokslų skyrių teikimu, nutarė Povilo Matulionio (miškotyra) premiją skirti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademijos (ŽŪA) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro akad. Dariui Danusevičiui ir dr. Virgilijui Baliuckui už mokslo darbą „Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) evoliucinė kilmė Lietuvoje“.

Paprastasis ąžuolas yra brangi Lietuvai miško medžių rūšis, tiek ekologiniu, ekonominiu, etnologiniu tiek istoriniu požiūriais. Tačiau, ąžuolo medynai sudaro tik apie 2 % visų Lietuvos medynų. Pastebimai vis stipriau reiškiasi ąžuolynų gyvybingumo mažėjimo požymiai. Šis ąžuolynų gyvybingumo mažėjimas  sietinas su ąžuolynų genofondo išeikvojimu ir kritusiu adaptabilumu. Dėl šimtmečius vykusios ąžuolynų eksploatacijos, geros ūkinės vertės paprastojo ąžuolo haplotipai buvo palaipsniui išeliminuoti, taip sumažinant paprastojo ąžuolo medynų genetinę įvairovę ir tuo pačiu adaptabilumą. Todėl, puoselėjant Lietuvos ąžuolynus, būtina atstatyti ąžuolynų genofondą, bet ne bet kaip, o mokslinių tyrimų pagrindu parengus ąžuolynų plėtros programą.

Šis mokslinis darbas ir yra pradinis ąžuolynų genofondo atstatymo etapas. Mokslinio darbo tikslas buvo ištirti Lietuvos augančių paprastojo ąžuolo medžių senolių evoliucinę kilmę pagal DNR žymenis bei evoliucinės kilmės linijas reprezentuojančių haplotipų morfologinius požymius, kas sudarytų aukštesnės pakopos Lietuvos ąžuolynų genetinio pagerinimo programos pagrindą. Pagal populiacijų struktūros ir evoliucinės kilmės tyrimai leidžia  optimizuoti genetinių išteklių išsaugojimo objektų tinklą, taip išsaugojant retesnius haplotipus ir populiacijas. Pagal motininio paveldėjimo chloroplasto ir branduolio mikrosatelitų DNR žymenis buvo ištirti 347 visos Lietuvos teritorijoje augantys paprastojo ąžuolo medžiai senoliai (apytikris senolių populiacijos amžius apie 500 metų) bei paprastojo ąžuolo šeimos, augančios bandomuosiuose želdiniuose, nustatytas jų evoliucinės kilmės haplotipas, selekciškai svarbūs morfotipniai požymiai, bei genetinės įvairovės rodikliai. Premijai pristatytas mokslinis darbas yra reikšmingas Lietuvos ąžuolyno adaptyvumo stiprinimui ir ąžuolynų plėtros programos kūrimui.

Konkurso nugalėtojams premijos laureato diplomai bus įteikti kovo 26 d. LMA narių visuotiniame susirinkime.