VDU ŽŪA mokslininkės lankėsi tarptautinėje konferencijoje „EcoMod 2022“ ir stažavosi Liublianos universitete | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA mokslininkės lankėsi tarptautinėje konferencijoje „EcoMod 2022“ ir stažavosi Liublianos universitete

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė ir doktorantė Laima Skauronė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje ekonomikos modeliavimo ir duomenų mokslo konferencijoje „EcoMod 2022“ bei stažavosi Liublianos universitete (Slovėnija).

Tarptautinė mokslinė konferencija „EcoMod“ vyksta kiekvienais metais vis kitoje šalyje. Konferencijos tikslas – skatinti idėjų ir patirties mainus ekonomikos ir kitų mokslo sričių mokslininkų, doktorantų, tarptautinių organizacijų atstovų ir tyrėjų, atliekančių kiekybinius politikos ir sprendimų priėmimo tyrimus viešajame ir privačiame sektoriuose, tarpe. Konferencijos tematikos buvo orientuotos į kelias taikomojo modeliavimo ir duomenų mokslo tyrimų sritis: darbo rinkos problematika, regioninis modeliavimas, prekyba ir regionų integracija, besivystančios šalys, optimizavimo modeliai, viešųjų finansų ir mokesčių problematika ir kt.

Konferencijoje pristatytas bendraautorių prof. dr. A. Miceikienės, dokt. L. Skauronės, doc. dr. Remigijaus Žalkausko pranešimas „Lietuvos kaimiškųjų savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimas taikant erdvinio modeliavimo metodą“. Pranešimą skaitė prof. dr. A. Miceikienė. Mokslininkai džiaugiasi galimybe sudalyvauti konferencijoje ir mokslinėse diskusijose. „Tai puiki konferencija! Joje turėjome galimybę pasisemti išskirtinės patirties iš įvairių šalių mokslininkų ir tyrėjų, pristatančių ekonomikos mokslo srities tyrimus ir juose taikomus naujausius modeliavimo metodus“, – teigia L. Skauronė.

Vizito metu taip pat tobulintos ekonometrinių metodų taikymo moksliniuose tyrimuose kompetencijos, susipažinta su naujausiomis ekonominio modeliavimo tendencijomis ekonomikos ir viešųjų finansų moksliniuose tyrimuose. Liublianos universiteto Viešojo administravimo fakultete aptartos naujausios didaktikos tendencijos, nagrinėtas atvejo studijos mokymo metodas. Taip pat įsisavinta patirtis, kaip studentams užtikrinti žinių perdavimą ir jų kokybę šiuolaikinėje tarptautinėje studijų aplinkoje, orientuojantis į studentų pasiekimus ir mokymosi pažangą.

Susitikimo su Liublianos universiteto Viešojo administravimo fakulteto administracija metu pristatyta tarptautinių projektų (Erasmus, Horizontas Europa, Interreg ir kt.) rengimo situacija, problemos ir galimybės, kalbėta apie bendradarbiavimo galimybes studijų srityje, aptartos mokslinių tyrimų galimybės viešųjų finansų, mokesčių ir vietos valdžios finansinio savarankiškumo tematikose bei suformuotos preliminarios tyrimų kryptys.