VDU ŽŪA mokslininkų vertinimai šalies mokslo kontekste

Lietuvos mokslo taryba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu atliko šalies universitetų, mokslinių tyrimų institutų ir LSMU ligoninės (Kauno klinikų) 2018 metų mokslinės veiklos formalųjį vertinimą. Iš viso vertinta beveik pusšimtis įstaigų. Vertinimo rezultatai atskleidė svarų Žemės ūkio akademijos mokslininkų indėlį į tai, kad tarp visų vertintų įstaigų žemės ūkio mokslų srityje Vytauto Didžiojo universitetas yra pirmojoje vietoje, o technologijos mokslų srityje užima antrąją vietą tarp šalies universitetų. Rezultatai buvo skaičiuojami pagal taškus, tenkančius vienam institucijos mokslininkų visos darbo dienos atitikmeniui.

„Toks aukštas įvertinimas rodo, kad VDU ŽŪA mokslininkai yra itin produktyvūs, o žemės ūkio mokslų srityje – patys produktyviausi. Technologijos mokslo srityje pirmojoje pozicijoje yra Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizikinių ir technologijos mokslų centras. Ir tai suprantama. Tačiau tarp universitetų technologijos mokslų srityje mokslininkų produktyvumu VDU lenkia vienintelis Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Tokioje aukštoje pozicijoje technologijos moksluose esame pirmą kartą. Ir tai tikrai džiugina“, – teigia VDU ŽŪA kancleris prof. Antanas Maziliauskas.

VDU Mokslo ir inovacijų departamento direktoriaus pavaduotojos doc. Juditos Černiauskienės pastebėjimu, Žemės ūkio akademijos mokslininkų „taškų“ kaupimo lauko aprėptis yra labai plati. Tai ir teoriniai straipsniai prestižiniuose mokslo leidiniuose, atspindintys eksperimentinės veiklos rezultatus, ir nacionalinė bei tarptautinė projektinė veikla, ir taikomieji tyrimai ūkininkų ūkiuose, taip pat darbai, atlikti verslo ir viešojo sektorių užsakymais, inovatyvios praktinės rekomendacijos ūkininkams, išverstos naujos augalų veislės.

„Labai dažnai pas mus dirba tarpdisciplininės mokslininkų komandos, kurių nariai – agronomai, žemės ir vandens ūkio inžinieriai, miškininkai, ekonomistai. Šios komandos generuoja idėjas, kaip žemės ūkyje sukurti didesnę pridėtinę vertę, nes tai ir yra svarbiausias mūsų mokslininkų tikslas“, – teigia F. Černiauskienė, atkreipianti dėmesį, kad kiekybiniu požiūriu VDU ŽŪA neturi galimybių pateikti tiek pat mokslinės produkcijos kaip didžiosios šalies mokslo įstaigos, mat žmogiškieji akademijos ištekliai santykinai nėra dideli. Tačiau čia dirbantys mokslininkai daugeliu atvejų produktyvumu bei tarptautiškumu geba sėkmingai aplenkti kolegas, nes ŽŪA mokslininkams pasiekti aukštų rezultatų padeda sudarytos palankios sąlygos atlikti kokybiškiems tyrimams ir atviram profesiniam bendradarbiavimui.

Lietuvos mokslo taryba – Lietuvos valstybės įstaiga, patarianti Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais, plėtojanti programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą.