VDU ŽŪA studentui skirta LR Prezidento Kazio Griniaus vardinė stipendija | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA studentui skirta LR Prezidento Kazio Griniaus vardinė stipendija

Lietuvos Respublikos prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko stipendijos, įsteigtos 1995 metais, siekiant pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius šalies studentus, skiriamos kiekvienais metais.

Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai įvertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

2022–2023 studijų metais Vytauto Didžiojo universitetui buvo skirta viena LR Prezidentų vardinė stipendija ir ji atiteko Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto Agronomijos studijų programos 3 kurso studentui Ugniui Ginelevičiui. Sveikiname!

Daugiau informacijos apie LR Prezidentų stipendijas