VDU ŽŪA toliau stiprina ir vysto naujus partnerystės ryšius su žemės ūkio žaliavų perdirbimo sektoriaus įmonėmis | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA toliau stiprina ir vysto naujus partnerystės ryšius su žemės ūkio žaliavų perdirbimo sektoriaus įmonėmis

Bendradarbiavimo su naujais socialiniais partneriais plėtojimas yra vienas iš svarbiausių Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) strateginio plano įgyvendinimo uždavinių. Siekiant abipusiškai naudingos bendrystės verslo, mokslo, studijų srityse VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, kanclerės pavaduotoja prof. dr. A. Blinstrubienė, VDU ŽŪA administracinės grupės vadovė dr. Laima Skauronė, Bioekonomikos tyrimų instituto direktorius doc. dr. Rytis Skominas susitiko su AB „Kauno grūdai“ generaliniu direktoriumi Andriumi Pranckevičiumi ir administracijos vadove Jelena Ramanauskiene aptarti naujas socialinės partnerystės galimybes, veiklas ir perspektyvas.

Susitikimo metu VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. A. Miceikienė pristatė Akademijos studijų, mokslo ir mokslinių paslaugų sritis, išskyrė veiklas, kuriose galimi bendri veiksmai, projektai, vystant naujas socialinės partnerystės iniciatyvas.

AB „Kauno grūdai“ vadovas A. Pranckevičius teigė, kad bendrovė šiandien priklauso didžiausiai Baltijos šalių regiono žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupei AB „Linas Agro Group“, veiklą vykdančiai visoje gamybos grandinėje ir gaminančiai produktus „nuo lauko iki stalo“. Bendrovės direktorius antrino kanclerei, kad ilgalaikis bendradarbiavimas su VDU ŽŪA yra neišvengiamas, nes pokyčiai rinkoje skatina jungti verslo ir mokslo pajėgas sprendžiant aktualius aplinkosauginius, socialumo ir ekonominius tvarumo klausimus. Bendrovės direktorius teigė, kad jų įmonė, siekdama spręsti tvarumo klausimus, suinteresuota kartu VDU ŽŪA vystyti bendras veiklas kuriant naujus maisto ir nemaistinius produktus, sprendžiat atliekų tvarkymo klausimus, vystant biodujų gamybos ir panaudojimo strategijas.

Kanclerės pavaduotoja prof. dr. A. Blinstrubienė svečiams pristatė konkrečius pavyzdžius – kokius naujus maisto produktus jau yra sukūrę ir toliau vysto VDU ŽŪA mokslininkai. Bioekonomikos tyrimų instituto direktorius doc. dr. R. Skominas, pristatydamas VDU ŽŪA mokslininkų vystomų mokslo krypčių bioekonomikos, biosistemų inžinerijos, agroekosistemų tvarumo ir klimato kaitos mokslinių tyrimų rezultatus ir jų pritaikymą verslo aplinkoje, įžvelgė bendrystės su AB „Kauno grūdai“ vystymo galimybes mokslo srityje. Todėl, jo nuomone, svarbu planuoti konkrečius bendradarbiavimo veiksmus atskirose teminėse mokslininkų grupėse.

Susitikimo metu taip pat buvo kalbama apie aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių stoką, aktualių studijų programų specialistų rengimo iššūkius darbo rinkoje, studentų profesinės veiklos praktikų atlikimo galimybes, aktyvių studentų iniciatyvų skatinimą, jų karjeros galimybių vystymą įmonėje. Generalinio direktoriaus A. Pranckevičiaus teigimu, bendrovė galėtų būti ir universiteto praktikų įmonių kataloge/sąraše ir tuo pačiu įsilieti į VDU ŽŪA studijų programų kokybės gerinimo procesą, pažangaus verslo patirties sklaidą.

Susitikimo dalyviai sutarė artimiausiu metu susitikti su atskirų VDU ŽŪA padalinių bendruomenės nariais ir mokslininkais, išgryninti galimos ilgalaikės partnerystės veiklas bei artimiausius darbus, siekiant visa tai įtvirtinti bendradarbiavimo sutartimi.