VDU ŽŪA Žemės dieną paminėjo 200 moksleivių | VDU Žemės ūkio akademija

VDU ŽŪA Žemės dieną paminėjo 200 moksleivių

Kovo 20 dieną minima Pasaulinė žemės diena. Šia proga Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Inžinerijos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos katedra inicijavo renginį moksleiviams „Žemės diena“. Renginys sulaukė tiek moksleivių susidomėjimo, kad vietoje planuoto vieno renginio, buvo suorganizuoti net du – kovo 19 d. ir kovo 20 d. Abi dienas Akademijoje susibūrė gausūs būriai moksleivių. Renginiuose dalyvavo moksleiviai iš Kauno Palemono, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo, VDU Ugnės Karvelis, Šilalės SImono Gaudėšiaus gimnazijų, Kauno Valdorfo gimnazijos ir Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos.

Žemės dienai skirtų renginių tikslas – kartu paminėti Pasaulinę žemės dieną. Šią dieną Jungtinės Tautos oficialiai paskelbė dar 1971 m. Žemės dienai buvo pasirinktas būtent pavasario lygiadienis – laikas, kai dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio taškuose. Šiai dienai paminėti skiriama nemažai įvairaus turinio renginių, kurie dažniausiai yra susiję su aplinkosauga ir jos svarba, klimato kaita ir seikiu kuo efektyviau prisitaikyti prie įvairių su tuo susijusių padarinių. Taip pat šių renginių metu skatinamas kuo didesnis kasdieninis gamtos pažinimas. VDU ŽŪA vykusių renginių metu iniciatoriai siekė atskleisti tai, jog mąstant apie žemę labai svarbus tampa žemės kaip ištekliaus tvarkymo, t.y. žemėtvarkos kontekstas, kuris turi didelę įtaką racionaliam žemės išteklių naudojimui.

VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos katedros vedėja doc. dr. Jolanta Valčiukienė renginių dalyviams pristatė atnaujintą bakalauro studijų programą „Žemėtvarkos ir nekilnojamojo turto vertinimas“. Būtent šios studijų programos absolventai atlieka darbus, kurie yra susiję su žemės ir nekilnojamojo turto tvarkymu, planavimu ir administravimu. Šie darbai apima žemės matavimus, geodeziją, žemės sklypų projektavimą, kur labai svarbų vaidmenį turi įvairi erdvinė informacija, svarbios veiklos žemėtvarkos srityje yra susijusios ir su nekilnojamojo turto vertinimu, kas turi įtaką tiek teritorijų, tiek kito nekilnojamojo turto vystymo, perleidimo ir panašiems procesams. Visuose su žemėtvarka atliekamuose vieksmuose labai svarbus yra žemės teisės aspektas, visi veiksmai yra reglamentuoti teisės aktais, t.y. vadovaujamasi tam tikromis įstatymų nuostatomis bet kuriam veiksmui atlikti. Susibūrę Žemės dienai paminėti skirtuose renginiuose moskleiviai, VDU ŽŪA Inžinerijos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos katedros dėstytojų vedamuose užsiėmimuose, turėjo puikią galimybę pažinti visas išvardinas žemėtvarkos sritis. Renginio metu moksleiviai susipažino su įvairiais žemės matavimams naudojamais instrumentais, taip pat prisiminė tam tikrus žemės matavimams skirtus ir svarbius elementus, kaip mastelis. Išsiaiškino kokių žinių reikia norint įvertinti žemės sklypą ar kitą nekilnojamąjį turtą bei kokiais būdais ar metodais atliekamas nekilnojamojo turto vertinimas. Sužinojo kokie erdviniai duomenys ir kaip gali būti naudojami atliekant įvairius žemėtvarkos darbus, kokią reikiamą projektavimui informaciją galime iš jų sužinoti. Išsiaiškino koks ryšys yra tarp žemėtvarkos ir teisės, kas yra žemės teisė ir kuo ji svarbi.

Paskirstyti į komandas, dalyvaudami veiklose moksleiviai rinko taškus už tinkamai atliktas praktines užduotis ir renignio pabaigoje, daugiasiai taškų surinkusios komandos buvo paskelbtos Žemės dienos minėjimo nugalėtojais bei apdovanotos prizais.