Strateginės partnerystės | VDU Žemės ūkio akademija

Strateginės partnerystės

VDU ŽŪA yra aktyviai įsitraukusi į partnerystę su kitomis veikiančiomis organizacijomis Lietuvoje, kurios rūpinasi žemės, maisto, miškų ūkių ir kaimo plėtra. Kartu su šiomis organizacijomis siekiama paskatinti didesnį visuomenės įsitraukimą į įvairius procesus (pvz., tyrimus, projektus ir kt.), skatinti inovacijų kūrimą žemės ūkyje, bendradarbiavimą tarp vietos valdžios, verslo nevyriausybinių institucijų, užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais ir padėti spręsti įvairias iškilusias problemas.