Mokymo kursai žemės ūkio subjektams | VDU Žemės ūkio akademija

Mokymo kursai žemės ūkio subjektams

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) įgyvendina 2 projektus „Žemės ūkyje dirbančių asmenų kompetencijų tobulinimas socialinių, gamtos, technologijos bei žemės ūkio mokslo srityse“ NR. 14PM-KK-21-1-08441-PR001 ir „Ūkininkų ir kitų suinteresuotų asmenų profesinių kompetencijų tobulinimas agronomijos, bioekonomikos, inžinerijos ir miškininkystės srityse“ Nr. 14PM-PK-22-1-05704-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.  Šių projektų metu bus suorganizuoti apie 300 mokymų kursų visose Lietuvos savivaldybėse.

APKLAUSA

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija kviečia į nemokamus mokymo kursus:

Gegužės 24 d. Bendradarbiavimo (Kooperacijos) modeliai, įtakojantys žemdirbių pajamas  8 ak. val. (kodas – 296041305), Alytaus r.

Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti LRŽŪM.

Tikslinė grupė: ūkininkai, Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro informacinėje sistemoje registruoti jų šeimos nariai, ūkininkų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, taip pat kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantys žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai bei amatininkai.

Dėl registracijos ar papildomos informacijos kreiptis el. paštu:  debora.augutyte@vdu.lt  arba zivile.cerniauskiene@vdu.lt (kontaktas nurodytas mokymų skelbime, paspaudus ant dominančių mokymų nuorodos).