Vokietijos federalinio aplinkos fondo stipendijos 2019 metais suteiktos dviem VDU ŽŪA doktorantėms

 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) Bioekonomikos plėtros fakulteto doktorantė Aušra Nausėdienė (mokslinio darbo vadovė prof. dr. Astrida Miceikienė) ir Žemės ūkio inžinerijos fakulteto doktorantė Reda Mažeikienė (mokslinio darbo vadovas prof. dr. Rolandas Bleizgys) 2019 m. vasario 6 d. – rugpjūčio 5 d. stažavosi Leibnizo žemės ūkio inžinerijos ir bioekonomikos institute (Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, toliau ATB) Vokietijoje. Vokietijos federalinio aplinkos fondo (Deutsche Bundesstiftung Umwelt, toliau DBU) stipendijos, pagal MOE-stipendijų programą, buvo suteiktos atrankos būdu. Atrankos interviu vyko Rygoje, komisiją sudarė Vokietijos aplinkosaugos fondo atstovai ir DBU Alumni nariai.

Stažuotis pagal DBU MOE-stipendijų programą į Vokietiją suvažiavo studentai baigę magistro studijas ir doktorantai iš įvairių Europos valstybių. Iš Lietuvos į mokslinę stažuotę šiais metais vyko 4 stipendiatai.  Dvi iš jų Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos doktorantės Aušra Nausėdienė ir Reda Mažeikienė. Š. m. vasario mėnesį doktorantės dalyvavo intensyviuose vokiečių kalbos kursuose Osnabriuke (Vokietijoje), išlaikė kalbos egzaminą ir gavo kalbos lygį patvirtinančius tarptautinius sertifikatus (5 ECTS). Nuo š. m. kovo mėnesio DBU stipendiatai vyko į savo stažuotės vietas. Stažuotės metu doktorantės aktyviai dalyvavo ATB susirinkimuose, įvairiuose seminaruose, koliokviumuose, konferencijose.

  1. Nausėdienė anglų kalba skaitė mokslinį pranešimą disertacijos tema ATB instituto kolegoms, taip pat Johann Heinrich von Thünen Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries bei vokiečių kalba ataskaitiniame DBU seminare Clopenburge, tema „Auswirkungen von Stickstoff Steuern auf die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft“. Doktorantė dalyvavo ATB mokymuose, lankė vokiečių kalbos paskaitas Potsdamo universitete (6 ECTS). Gavus teigiamą atsiliepimą iš stažuotės vadovo PD Dr. habil. Andreas Meyer-Aurich bei DBU pateikus tarpinę ataskaitą vokiečių kalba, doktorantei stažuotė buvo pratęsta dar keturiems mėnesiams.
  2. Mažeikienė savo disertacijos temą, tikslus ir uždavinius, mokslinius tyrimus pristatė kolegoms ATB institute. Skaitė vokiečių kalba mokslinį pranešimą tarptautiniame renginyje „Umwelt- und Naturschutzprobleme in Mittel- und Osteuropa“, Wuppertal Institute, Berlyne, tema – „Biopriemonių panaudojimas oro taršai mažinti gyvulininkystėje“ bei ataskaitiniame DBU seminare Clopenburge, tema – „Biopriemonių panaudojimas amoniako emisijai iš mėšlo mažinti galvijininkystėje“. Dalyvavo Brandenburgo žemės ūkio parodoje „Brala 2019“, seminare „Die Rolle der Milchproduktion in der Klimapolitik“, Schönwalde-Glien. Parengė mokslinį referatą vokiečių kalba, tema –  „Biotechnologinių priemonių taikymas mažinti oro taršą galvijininkystėje“, pateikė DBU fondui ataskaitą už stažuotės laikotarpį.

 

Doktorantės Aušra Nausėdienė ir Reda Mažeikienė