Vyksta bioekonomikos inovacijų savaitė! | VDU Žemės ūkio akademija

Vyksta bioekonomikos inovacijų savaitė!

2021 m. kovo 3–5 d. Vyksta Bioekonomikos inovacijų savaitė – aukšto lygio virtuali konferencija, organizuojama POWER4BIO projekto. Konferencija skirta Vidurio ir Rytų Europos bioekonomikos potencialo vystymo galimybėms, atsižvelgiant į naują bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), Europos žaliąjį kursą ir COVID-19 pandemiją. Bioekonomikos inovacijų savaitė suburs pagrindinius bioekonomikos sektorių dalyvius – aukšto lygio politikos formuotojus, Europos Komisijos atstovus ir pagrindinių bioekonomikos projektų ir iniciatyvų mokslininkus.

Daugiau informacijos