Vyksta studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“ | VDU Žemės ūkio akademija

Vyksta studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“

Universitete prasidėjo studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“, vykdoma kiekvieno semestro pabaigoje. Studentai kviečiami pateikti nuomonę apie dėstytojų ir savo darbą pavasario semestro studijų dalykuose. Apklausa anoniminė.

Apklausa bus vykdoma gegužės 11 – birželio 7 d., iki pagrindinės egzaminų sesijos. Planuojama, kad apklausos rezultatus dėstytojai matys liepos mėnesio pradžioje. Toks pasirinkimas inicijuotas siekiant didesnio objektyvumo:

  • studentai objektyviau galėtų pateikti savo nuomonę apie dėstymą ir studijavimą, kurios nepaveiktų gautas galutinis pažymys;
  • baigiant teikti dalyką ir organizuojant galutinį studentų atsiskaitymą (daugelyje studijų dalykų), dėstytojų nepaveiktų studentų nuomonė, išreikšta apklausoje.

Apklausa yra apibendrinančio pobūdžio, dėstytojai į studentų pasiūlymus galės reaguoti rengiantis kito semestro studijų dalykams.

Apklausoje išsakyta nuomonė yra reikšminga studijų kokybės sprendimų priėmimui.

Studentus kviečiame skirti savo laiką ir dalyvauti apklausoje – pateikti nuomonę ir tokiu būdu paveikti studijų kokybę. Studentų portalo pagrindiniame lange rasite kvietimą į apklausą pavadinimu „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“.

Dėstytojus prašome paraginti studentus dalyvauti „Dėstymo ir studijavimo įvertinimo“ apklausoje. Kai apklausos rezultatai bus prieinami, kviesime atsižvelgti į pateiktą studentų nuomonę ir supažindinti su priimtais sprendimais kitus studentus pirmuose studijų užsiėmimuose.

Siekdami studijų kokybės, būkime sąmoningi, bendruomeniški ir aktyvūs!

 

Daugiau informacijos:

  • VDU Studijų kokybės skyrius
  • El. paštaskokybe@vdu.lt