Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis | VDU Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis

2022 m. sausio 11 d.

Pradžia: 14.00 val. nuotoliniu būdu 

DARBOTVARKĖ

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (A. Blinstrubienė).
2. Antrosios pakopos studijų programos Taikomoji ekologija pavadinimo keitimas ir studijų programos turinio atnaujinimas (A. Dautartė).
3. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkė Aušra Blinstrubienė