Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis

Rugsėjo 17 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. Centrinių rūmų 520 aud. vyks Tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (A. Blinstrubienė).
2. Dėl Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerio rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo
(A. Blinstrubienė).
3. Dėl pretendento (-ės) atitikties kanclerio kandidatūrai vertinimo komisijos sudarymo (A. Blinstrubienė).
4. Dėl Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerio kandidatūros rinkimų organizavimo kalendoriaus tvirtinimo (A. Blinstrubienė).
5. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkė Aušra Blinstrubienė