Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis | VDU Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis

2021 m. lapkričio 30 d.

Pradžia: 14.00 val. nuotoliniu būdu

Prisijungimas

  1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (A. Blinstrubienė).
  2. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerio verslo ir socialinių partnerių
    patariamosios tarybos nuostatų svarstymas (A. Miceikienė).
  3. Kiti klausimai.