Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis | VDU Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis

Nuotoliniu būdu Teams platformoje.
2021 m. balandžio 14 d., pradžia 14:00 val.

DARBOTVARKĖ

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (A. Blinstrubienė).
2. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos 2020 metų veiklos ataskaitos pristatymas
(A. Miceikienė).
3. Pirmosios pakopos studijų programos Bioekonomikos verslo vadyba svarstymas
(V. Aleknevičienė).
4. Antrosios pakopos studijų programos Muitinės procesų valdymas rengimo darbo grupės sudėties tvirtinimas (E. Besusparienė).
5. Antrosios pakopos studijų programos Muitinės procesų valdymas koncepto tvirtinimas
(E. Besusparienė).
6. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos vidinės struktūros pakeitimų svarstymas
(A. Miceikienė).
7. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkė Aušra Blinstrubienė