Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis | VDU Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis

Rugsėjo 14 d. (antradienį) 14 val. Centrinių rūmų 217 aud. vyks Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis.

Darbotvarkė

 1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (A. Blinstrubienė).
 2. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto nuostatų 34 punkto tikslinimas
  (R. Domeika).
 3. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto nuostatų svarstymas
  (R. Žalkauskas).
 4. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto nuostatų svarstymas
  (B. Vaznonis).
 5. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto nuostatų svarstymas
  (A. Adamavičienė).
 6. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir socialinės partnerystės centro nuostatų svarstymas
  (V. Venskutonis).
 7. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos klasterio „Žaliasis intelektas“ nuostatų svarstymas
  (A. Arnašiūtė).
 8. Mokomosios knygos „Teorinės mechanikos dėsnių ir metodų taikymas inžinerijoje“ svarstymas
  (E. Jotautienė).
 9. Kiti klausimai.

 

Tarybos pirmininkė Aušra Blinstrubienė