Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis

Gruodžio 3 d. (antradienį) 9.30 val. Centrinių rūmų 217 aud. vyks Žemės ūkio akademijos tarybos posėdis.

Darbotvarkė

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (A. Blinstrubienė).

2. VDU Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros organizavimo nuostatų svarstymas (A. Povilaitis).

3. VDU mokslinių tyrimų klasterio nuostatai (A. Povilaitis).

4. Dėl pirmosios pakopos studijų programos Vandens išteklių inžinerija pavadinimo keitimo ir studijų programos turinio atnaujinimo (A. Povilaitis, A. Kvaraciejus).

5. Dėl pirmosios pakopos studijų programų Maisto žaliavų kokybė ir sauga, Želdininkystė ir kraštovaizdžio dizainas bei Žemės ūkio technologijos ir vadyba pavadinimų keitimo ir studijų programų turinio atnaujinimo (E. Jarienė, A. Adamavičienė).

6. Dėl pirmosios pakopos studijų programos Kultūros ir turizmo vadyba pavadinimo keitimo ir studijų programos turinio atnaujinimo (R. Pakeltienė).

7. Kiti klausimai.

 

Tarybos pirmininkė Aušra Blinstrubienė