Žemės ūkio inžinerijos studijų klasterio suvienyti verslo atstovai kuria naujus bendrus planus | VDU Žemės ūkio akademija

Žemės ūkio inžinerijos studijų klasterio suvienyti verslo atstovai kuria naujus bendrus planus

VDU Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA)  ir keturios šalies agroverslo įmonės –  UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Baltic Agro Machinery, UAB „Dojus Agro“, AB „Lytagra– prieš metus įsteigė pirmąjį  Lietuvoje Žemės ūkio inžinerijos studijų klasterį, skirtą inžinerijos studijų krypties programų įgyvendinimui bei inovatyvių ir įtraukių mokymo formų diegimui. Ta proga nuotoliniu būdu surengtas narių susitikimas atskleidė, kad karantino laikas ne tik nesutrikdė klasterio veiklos, bet priešingai –  verslo dėmesys inžinerinių studijų procesui dar išaugo, narių gretas papildė naujos įmonės – UAB „Agrokoncernas“, UAB „Dotnuva Baltic“, AB „East West Agro“, – o VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studentai, tikimasi, netrukus sėkmingai apgins pirmuosius baigiamuosius darbus, parengtus klasterio įmonėse.

Strategija – kuo glaudesnis ryšys su verslu

„Jau nuo šio rudens VDU ŽŪA startuoja nauja moderni pirmosios pakopos studijų programa „Sumanioji inžinerija“. Jos kūrimo procese aktyviai dalyvavo mūsų verslo partneriai, turbūt geriausiai žinantys, kokių specialistų darbo rinkoje reikės ateityje. Džiugu, kad  mūsų visų tikslas bendras – siekti kuo aukštesnės inžinierių rengimo kokybės“, – dėkodamas už prieš metus į naują pakopą įžengusią partnerystę  kalbėjo VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas doc. Rolandas Domeika. Sumuodamas Studijų klasterio darbo rezultatus jis pasidžiaugė, kad vasaros praktikų metu studentai turėjo galimybę agroverslo įmonėse susipažinti su naujausia technika, veiklos specifika, pradėti rengti baigiamuosius darbus, o kai kas padirbėti ir kaip samdomi darbuotojai. Taip pat gyvai arba nuotoliniu būdu įvyko visi planuoti seminarai, praktinės paskaitos bei  lauko dienos.

VDU ŽŪA kanclerė prof. Astrida Miceikienė atkreipė dėmesį, kad didelės  aprėpties mokslinių tyrimų ir aukštos studijų kokybės siekianti akademija šiuo metu išgyvena permainų ir struktūrinių pokyčių laikotarpį. Rengiamoje 2021 – 2027 metų strategijoje numatyta įsteigti pirmąjį Baltijos šalyse Bioekonomikos tyrimų institutą, kuris suvienijęs mokslo  potencialą ir verslo parnerius bus pajėgus vykdyti didelių apimčių  tarptautinius ir nacionalinius projektus. Taip pat vyksta Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko pertvarka į steigiamą Verslo ir socialinės partnerystės centrą, kurio užduotis bus dar labiau  stiprinti mokslo ir verslo ryšius drauge kuriant inovacijas, pristatant naujas technologijas, ugdant jaunimo verslumą. „Mūsų strategija – kuo glaudesnis ryšys su verslu, mokslinių tyrimų komercializavimas, ateities žemės ūkio kūrėjų rengimas“, – teigė VDU ŽŪA kanclerė.

Motyvuočiausius skatins stipendijomis

Į Žemės ūkio inžinerijos studijų klasterį susijungusių septynių stambiausių šalies agroverslo įmonių vadovai ir atstovai vienbalsiai pripažino, kad pirmieji bendros veiklos metai įrodė, jog tai tvari, veiklos pagreitį įgyjanti struktūra. Maža to, rinkoje konkuruojančias įmones klasteris skatina bendradarbiauti bei siekti bendro tikslo. Šis tikslas – nuosekliai prisidėti rengiant naują žemės ūkio inžinierių kartą, praturtinti studijų turinį, organizuoti mokomąsias praktikas, dalyvauti studijų programų tobulinimo veiklose, gerinti inžinieriaus profesijos įvaizdį, edukuoti moksleivius, steigti stipendijas studentams.

Susitikimo metu sutarta, kad klasterio įmonės, ir iki šiol buvusios VDU ŽŪA mecenatėmis, susistemins stipendijų teikimo tvarką. Įmonių įsteigtas 100 Eur dydžio stipendijas nuo rugsėjo kiekvieną mėnesį gaus geriausiai besimokantys studijų programų „Sumanioji inžinerija“ ir „Žemės ūkio mechanikos inžinerija“ pirmakursiai.

UAB „Biržų žemtiekimas“ generalinis direktorius Saulius Silickas neabejojo, kad įmonėje studentui sudarant sąlygas nuo pat pirmojo kurso atlikti praktiką, net jei ji tuo metu nėra numatyta studijų programoje, paskatinant jauną žmogų įmonės įsteigta stipendija, galima išsiauginti motyvuotą, lojalų darbuotoją. Apie tai, kaip svarbu studijų metais būsimiesiems inžinieriams suteikti kuo daugiau praktinių įgūdžių, kalbėjo ir UAB „Dotnuva Baltic“ vykdantysis direktorius Dangis Valaitis, AB East West Agro“ Technikos padalinio direktorius Remigijus Savickas.

„Agrokoncerno“ įmonių grupės administracijos ir personalo direktorė Rasa Šakauskienė ir UAB „Dotnuva Baltic“ Rinkodaros skyriaus vadovė Daiva Kizersikienė pastebėjo, kad stojančiųjų skaičius į inžinerines studijų programas yra gerokai sumažėjęs, todėl mecenatų skiriamos stipendijos galėtų būti ne tik paskata jų gavėjams, bet turėtų tapti akademijos aktyviai išnaudojamu  rinkodaros instrumentu dirbant su moksleiviais. Šiai minčiai pritarė ir renginyje dalyvavusi VDU studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė. Jos teigimu, VDU ŽŪA bendrystė su buvusiais savo absolventais ir šalies agroverslo įmonių iniciatyvos dalyvaujant studijų procesuose, yra pozityviai nuteikiantis, sektinas pavyzdys. O universitetas savo ruožtu yra numatęs daug priemonių, kaip stiprinti partnerystę, iš kurios išloštų abi pusės. Universitetas verslo įsteigto fondo lėšomis padės motyvuotam regionų jaunimui pagilinti žinias ir sėkmingai „peršokti“ reikalaujamo konkursinio balo kartelę. Kitas tikslas – stengtis, kad gabiausi moksleiviai rinktųsi ne tik bendrąsias inžinerijos studijas, o pasinaudotų plačiomis galimybėmis, įgyti žinių iš lyderiaujančių tvarumo ekspertų. Akademijos mokslininkų tarptautinio lygio mokslinė kompetencija įvertinta pasauliniame reitinge – 350 vieta tarp geriausių žemės ūkyje.

Akiratyje – tikslioji žemdirbystė ir mokslininkų potencialas

Susitikimo dalyviai pritarė ir dar vienai S. Silicko idėjai – į klasterio veiklą aktyviau įtraukti VDU ŽŪA mokslinį potencialą, vykdant  bendrus tyrimus, eksperimentuojant Mokomojo ūkio bazėje. „Šis bendradarbiavimas suteiktų galimybių pasinaudoti subsidijomis, skirtomis tiksliojo ūkininkavimo technologijoms skatinti ir Žaliajam kursui įgyvendinti“, – argumentavo S. Silickas.

UAB „Dojus agro“  Lietuvos filialo direktorės Diana Tatarūnaitė –  Zubenienė pasakojo, kad jos vadovaujamoje įmonėje neseniai įsteigtas naujas tiksliosios žemdirbystės padalinys, kurio specialistai padeda ūkiams optimizuoti veiklą – ne tik mažinti kaštus sėkloms, cheminėms priemonėms, degalams, bet didinti mašinų našumą, dėmesį aplinkosaugai ir gauti  gerus derlius. „Ūkininkas kasdien priima apie pusantro šimto kritinių sprendimų. Dažnu atveju jie fiksuojami tik užrašų knygelėje. Iš tiesų šie užrašai yra aukso vertės ir turi būti skaitmenizuojami bei analizuojami prognozuojant ateities tendencijas. Kita nauja sritis  – nuotolinis servisas, kai mašinas galima stebėti ir prevenciškai užbėgti už akių prastovoms“, – kalbėjo UAB „Dojus agro“  Lietuvos filialo direktorė, pastebėdama, kad be šiuolaikiškų kompetencijų įgijusių inžinerijos specialistų šalies žemės ūkis ateities neturi.

Pasigesta valstybės dėmesio

AB „Lytagra“ komercijos direktorius Rimas Norvilas atkreipė dėmesį, kad į besiplečiantį klasterio narių ratą galėtų jungtis ne tik žemės ūkio technikos pardavėjų ir serviso teikėjų įmonės, bet ir kitų agrosektoriaus šakų atstovai – technikos gamintojai, pažangius stambius ūkius valdantys ūkininkai. Idėjai, kad Studijų klasteris turi tapti stipriu vienminčių klubu, vieningai pritarta. „Klasterį turime išnaudoti kaip instrumentą viešojoje erdvėje skleisti žinią, kad žemės ūkis ir aplink jį besisukantys verslai sukuria svarią bendrojo vidaus produkto dalį“, – kalbėjo R. Norvilas.

Simboliškai reziumuodamas kolegų išdėstytus siūlymus UAB „Baltic Agro Machinery“  Žemės ūkio technikos departamento direktorius Virginijus Apšega teigė, kad technikai sudėtingėjant, inžinerinį išsilavinimą įgijusių darbuotojų žemės ūkyje reikės vis daugiau. Dabartinę situaciją sektoriaus darbo rinkoje V. Apšega įvardijo kaip katastrofišką, ragindamas ne tik universitetą ir verslą, bet ir valstybę suremti pečius rengiant šalies žemės ūkiui gyvybiškai svarbius specialistus.