Žiedinės ekonomikos visuomenės link | VDU Žemės ūkio akademija

Žiedinės ekonomikos visuomenės link

Vytauto Didžiojo universiteto Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė ir jaunesnioji mokslo darbuotoja, lektorė dr. Ingrida Kazlauskienė dalyvavo tarptautiniame projekto SKILLS „Pagrindinių žemės ūkio kompetencijų stiprinimas siekiant pažinti vertės grandinę (Strengthening Key Competencies in Agriculture for Value Chain Knowledge)” partnerių susitikime. Pastarojo projekto veiklos etapo tikslas – parengti mokomają medžiagą, kuria bus galima papildyti įvairias studijų programas žiedinės ekonomikos ir žiedinio žemės ūkio teoriniais ir praktiniais klausimais, suteikiančiais galimybes studentams įgyti žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimui reikalingų žaliųjų įgūdžių.

Balandžio mėnesio projekto partnerių susitikimas vyko kalnų apsuptame Miercurea Ciuc mieste, Rumunijoje. Susitikime projekto partnerių atstovai aptarė jau įgyvendintus projekto etapus ir pasiektus rezultatus, numatytos gairės paskutiniojo – penktojo etapo veikloms įgyvendinti ir tikslams pasiekti. Projekto partneriai pasikeitė nuomonėmis ir patirtimi, diskutavo, kokiais būdais įtraukti studentus į žiedinės ekonomikos ir žemės ūkio paskaitas, kokiais inovatyviais metodais perteikti pačias svarbiausias žinias ir įgūdžius. Dvi dienos intensyvaus darbo, dalijimosi gerąja praktika, šypsenomis ir emocijomis praėjo greitai ir rezultatayviai.

Projekto partneriai taip pat turėjo galimybes susipažinti su HARGITA Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, http://www.visitharghita.com/ Turizmo asociacijos veikla, SAPIENTIA universiteto moksliniais tyrimais, augalinių produktų fermentavimo laboratorijos veikla, KAIMO PLĖTROS INŽINERIJOS specialistų saugomose teritorijose (Lake Saint Anne and Mohos Peat Bog) veikla, MOHOS durpyno augalija (MOHOS peat bog) ir gyvūnija. Pažintis su šių organizacijų veikla praplėtė mokslininkių akiratį ir žinomų gerųjų žiedinės ekonomikos pavyzdžių ratą, kas suteiks inspiracijos naujoms idėjoms ir mokomosios medžiagos rengimui.

Ypatingai daug idėjų apie galimybes skatinti Lietuvos kaimiškų vietovių gyventojų verslumą suteikė aplankyta vienos šeimos valdoma aukštos kokybės Rumunijoje populiarėjančio šokolado manufaktūra, įsikūrusi nutolusioje kalnų kaimiškoje vietovėje. Rumunijoje įgyvendinamos kaimiškų vietovių vystymo strategijos dėka besiplečiantis  kaimiškų vietovių  gastronominių taškų tinklas suteikė galimybes ne tik paragauti vietinių produktų bet ir susipažinti su šia koncepcija: ūkininkas palengvintomis mokesčių ir dokumentacijos sąlygomis savo sodyboje gamina maistą, teikia viešojo maitinimo paslaugas, organizuoja ir vykdo edukacines programas. Tokiu būdu jis turi galimybes perdirbti savo užaugintą produkciją, generuoti pajamas,  o vietiniai ir užsienio turistai susipažinti su Rumunijos kulinariniu paveldu. Tai galėtų būti nauja idėja žemės ūkio ir turizmo sektoriaus integracijai Lietuvos kaimiškoms vietovėms ir aktyviems jų gyventojams

Taip pat buvo išbandyta „Chimney cake” – kamino pyrago gamyba, išraugauti vengriški ir rumuniški patiekalai, ištestuotas šaltinių vanduo… Pasisemta žinių ir energijos tęsti pradėtus darbus. Sukaupta patirtis bus nukreipta ne tik į projekto įgyvendinimą, bet ir į KAIMO PLĖTROS ADMINISTRAVIMO magistrantūros studijų programos tobulinimą.

Daugiau informacijos apie projektą galiam rasti: https://www.euskills.info/

Taip pat kviečiame sekti: https://www.facebook.com/people/Skills-Erasmus/100094589176839