Žiedinės kaimo ekonomikos hakatonas – žaismingas būdas priimti rimtiems sprendimams

VDU ŽŪA Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto profesorė Vilma Atkočiūnienė drauge su doktorante Ingrida Kazlauskiene, Kaimo plėtros administravimo studijų programos magistrantais Aida Markaitiene ir Ričardu Greviškiu spalio mėnesį dalyvavo žiedinių kaimo verslų hakatone (angl., Circular Rural Hackathon), vykusiame Švedijos mieste Kalmar. Organizatoriai – Švedijos Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo institutas (angl., Swedish Institute Baltic Sea Cooperation).

VDU ŽŪA Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto komandos nariai aktyviai dalyvavo hakatono darbo grupėse, pristatė ir įgyvendino savo idėjas bei pasiūlymus. Dalyvavimas hakatone VDU ŽŪA atstovams suteikė galimybę išplėsti teorines ir praktines žinias bioekonomikos, kaimo verslų ir hakatono, kaip inovacijų kūrimo metodo, srityse, taip pat susipažinti su skirtingų šalių ir kultūrų požiūriu į žiedinės ekonomikos principus ir jų įgyvendinimo būdus.

Žodis „hakatonas“ (angl. hackathon) yra dviejų angliškų žodžių „hack“ ir „marathon“ junginys. „Hack“ vartojamas žaismingumo, įtrauktumo, programavimo reikšme. Žodis  „marathon“ reiškia ilgos distancijos įveikimą apibrėžtu laiku. Tad hakatonu įvardijamas būdas pasinerti į iššūkius, mokytis, komandinis ir kūrybiškas, paremtas teigiama energija problemų sprendimo procesas, kuriame gali arba negali būti įtrauktos technologijos, dalyvių sukuriamas ne produktas ar paslauga, o idėjos ar koncepcijos prototipas. Hakatone gali ir turi dalyvauti jauni ir jau sukaupusieji patirties įvairių profesijų žmonės, novatoriškai žvelgiantys į naujas perspektyvas ir įvykius. Hakatonas skirtas kurti inovacijas, naujus tinklus, užmegzti kontaktams, susirasti draugų. Tai drauge leidžiamas  laikas ne  konkuruojant, o bendradarbiaujant, nes bendradarbiavimas veiksmingiau skatina geriausių naujų idėjų atsiradimą.

Švedijos mieste Kalmar vykusiame hakatone dalyvavo mokslininkai, studentai ir kiti besidomintieji bioekonomikos inovacijomis iš Švedijos, Suomijos, Lenkijos, Estijos, Ukrainos ir Lietuvos.

Hakatono metu buvo sukurti inovatyvūs žiedinės ekonomikos principais pagrįsti sprendimai keturioms kaimo verslo organizacijoms: AdLib socialinio verslo organizacijai, Rugstorps ūkiui, Hagby metalo įrankių ir įrengimų gamyklai bei Monsteras buhalterinių paslaugų įmonei.

Lietuvos komanda dalyvavo analizuojant du atvejus, pristatė keturis  pitch’us (įtaigius 3 min. trukmės pristatymus), naudodamasi grafinio fiksavimo metodais.

Rugstorps ūkis – šeimos ūkis, kuriame auginami galvijai ir avys, gaminami sūriai, auginamos bulvės ir pradėta vykdyti veiklos diversifikacija teikiant maitinimo, edukacijos, apgyvendinimo ir kitas paslaugas turistams. Ūkio savininkų pageidavimu buvo parengti ir pristatyti du turistų pritraukimo į ūkį sprendimų prototipai.

Pirmoji grupė pristatė kaimo turizmo ūkio koncepciją, orientuotą į žiedinės ekonomikos principų demonstravimą turistams gyvulių auginimo, sūrių gamybos, žemdirbystės ir miškininkystės procesuose. Darbo grupė sukūrė potyriais pagrįstus marketingo sprendimus, kuriuos taikant galima sukurti šio ūkio identitetą ir pozicionuoti jį kaimo turizmo rinkoje kaip teminį, žiedinės ekonomikos sprendimus taikantį ir turistams tai rodantį ūkį. Buvo parengtas kaimo turizmo maršruto prototipas, apimantis ūkyje jau esančius, tačiau lankytojams labiau pritaikytus turistinius objektus ir naujus, žiedinės ekonomikos principus ūkyje reprezentuojančius turistinius objektus.

Antroji grupė pateikė turistams patrauklaus internetinio puslapio, reprezentuojančio žiedinės ekonomikos principais pagrįstą ūkio veiklą, prototipą. Atsižvelgiant į augančius turistų srautus iš kaimyninių ir tolimųjų šalių, buvo pasiūlytas internetinio puslapio prototipas dviem kalbomis (švedų ir anglų kalba), kuriame buvo siūloma Rugstorps šeimos ūkio istoriją pateikti nauju kampu. Buvo pateiktos artėjančių renginių datos, ūkio gaminamų produktų nuotraukos su trumpais gaminių aprašymais ir kita aktualia informacija. Pagrindinis hakatono grupės siekis  – internetiniame puslapyje atspindėti šeimos ūkio puoselėjamas tradicijas,  ūkio diversifikacijos teikiamą naudą bei pabrėžti taikomus žiedinės ekonomikos principus, taip siekiant pritraukti turistus aplankyti ūkį, padėti suprasti, kaip vienas ar kitas produktas patenka ant vartotojų stalo.

AdLib –  kaimo vietovėje veikianti  socialinio verslo organizacija.  Šios organizacijos „siela“, entuziastė ir veiklos vystytoja yra vietos pastoriaus žmona Ellen. AdLib veikla neapsiriboja prekyba gėlėmis, dovanomis, sodinukais šalia organizacijai priklausančių šiltnamių esančioje parduotuvėje. Šioje parduotuvėje prekiaujama vietos ūkininkų išaugintomis daržovėmis, padėvėtais rūbais, rankdarbiais, vietovėje gyvenančių imigrančių moterų mezginiais bei papuošalais. Viena svarbiausių organizacijos veiklų – rūpestis imigrantais, jų integracijos į vietos bendruomenę užtikrinimas. Todėl organizacija siūlo vietos gyventojams savo namų valymo bei remonto darbus patikėti imigrantams.  Vietos gyventojai ne tik naudojasi šiomis paslaugomis, bet noriai dalyvauja organizuojamuose vietos bendruomenės susirinkimuose, o periodiškai organizuojamose mugėse sėkmingai parduoda savo pagamintus produktus ar sukurtus gaminius vieni kitiems ir miesto gyventojams.

Dvi hakatono komandos savarankiškai rengė veiklos plėtros pasiūlymus AdLibis organizacijai. Abiejų komandų pasiūlymuose puikiai derėjo nuomonės dėl svarbos šiai organizacijai susiplanuoti veiklos žingsnius bei išsikelti kelis, o ne keliolika veiklos tikslų.  Abiejų grupių pasiūlymai organizacijai buvo  konkretūs, labiausiai nukreipti gauti paskaičiuotą ekonominę naudą, nes tai leistų gerinti organizacijos disponuojamo turto, pastatų būklę. Sustiprinta materialinė veiklos bazė leis organizacijai gauti pakankamai pelno, kuris galėtų būti reinvestuojamas į naujas veiklas (pvz., į kepyklos atidarymą)  ir ateityje užtikrintų vietos bendruomenės  tvarumą ir  stiprėjimą.

AdLib bendruomenei buvo pasiūlyta taikyti partnerystės organizacinio mechanizmo modelį, labiau integruoti plėtojamas veiklas, pasirinkti ir siekti dviejų iš 17 darnaus vystymosi tikslų – 11) tvarūs miestai ir bendruomenės:  miestus ir gyvenvietes padaryti patogius, saugius, lanksčiai prisitaikančius prie aplinkybių ir tvarius; 12) atsakingas išteklių naudojimas: užtikrinti tvarius naudojimo ir gamybos modelius. Buvo sukurtas ir pasiūlytas duonos kepyklėlės prototipas, o šiuo metu parduodamus padėvėtus rūbus prikelti antram gyvenimui juos modeliuojant, siuvant naujus ir parduodant.

Hagby metalo įrankių ir įrengimų gamykla – nedidelė, besididžiuojanti ilga istorija metalo įrankių ir įrengimų gamykla kaimo vietovėje, kurioje iš kartos į kartą patirtį perduoda ir dirba vietiniai gyventojai. Siekiant padidinti šios gamyklos veiklos atitiktį žiedinės ekonomikos principams, buvo pasiūlytas sprendimas plėtoti ir aktyvinti sugedusios buitinės technikos ir mechaninių įrengimų taisymo paslaugas bei mechanizmų, skirtų medžio atliekoms apdoroti, nuomą.

Monsteras buhalterinių paslaugų įmonėje dirba kaimo moterys, jos teikia buhalterines ir projektų priežiūros paslaugas verslininkams. Darbo grupė, siekdama padidinti įmonės veiklos draugiškumą aplinkai, pasiūlė šiai įmonei mažinti popieriaus sunaudojimo kiekį, pritaikant elektroninius dokumentų valdymo, popieriaus atliekų išvengimo sprendimus  ir popieriaus atliekų antrinio naudojimo sprendimą – parduodant smulkinto popieriaus atliekas įmonei, kuriai reikalingos pakavimo priemonės.