Žinia būsimiems VDU ŽŪA studentams: stipendijos bus mokamos visą studijų laikotarpį | VDU Žemės ūkio akademija

Žinia būsimiems VDU ŽŪA studentams: stipendijos bus mokamos visą studijų laikotarpį

Jau nuo naujų mokslo metų pasirinkusiems žemės ūkio bei inžinerijos krypties studijas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (VDU ŽŪA) tikslinės skatinamosios stipendijos bus mokamos visą studijų laikotarpį. Stipendijos bus skiriamos 2023 m. priėmime pasirinkusiems bakalauro studijų programas Agronomija (7 studentams), Maisto kokybė ir sauga (3 studentams), Tvarioji inžinerija (4 studentams), Žemės ūkio mechanikos inžinerija (4 studentams), Vandens ir žemės inžinerija (Akvakultūros inžinerijos, Hidrotechnikos, Žemėtvarkos specializacijos – 4 studentams).

Modernėjančiam žemės ūkio sektoriui jau šiandien trūksta aukštos kvalifikacijos specialistų, tačiau studijų programos, susijusios su žemės ūkio sektoriumi, kasmet pritraukia vis mažiau studentų. Žemės ūkio mokslo tarybos posėdyje tartasi,  kokios priemonės galėtų paskatinti jaunus žmones rinktis žemės ūkio krypties studijas, ko reikia, kad studentai, baigę šiuos mokslus, dirbtų pagal profesiją.

Vienas įrankių, pritraukiančių daugiau studentų – tikslinės skatinamosios ŽŪM jau kelerius metus skiriamos stipendijos. 200 Eur dydžio stipendijos mokamos vienerius metus, pirmo kurso valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems studentams. 2022–2023m. skirtos 106 stipendijos, 2021–2022 m. – 104. Jų mokėjimo tvarką nustato pačios aukštosios mokyklos.

Siekiant paskatinti jaunimą rinktis programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros sritimis, priimtas sprendimas stipendijas mokėti visą studijų laikotarpį – pirmaisiais ir antraisiais studijų metais mokėti 150 Eur, trečiaisiais – 200 Eur, ketvirtaisiais metais ir ištęstinėse studijose – 250 Eur dydžio stipendiją.

Žemės ūkio mokslo taryboje kalbėję aukštųjų mokyklų atstovai pasidžiaugė, kad žemės ūkio verslo atstovai vis labiau įsitraukia į specialistų parengimą, ne tik sudarydami sąlygas studentams atlikti praktiką, bet ir skirdami stipendijas. Studento įtraukimas į verslą dar studijuojant yra labai efektyvi priemonė, skatinanti įsidarbinti baigus studijas.

Parengta pagal ŽŪM: Kaip paskatinti jaunimą rinktis žemės ūkio studijas: stipendijos bus mokamos visą studijų laikotarpį | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (lrv.lt)