Žolynų svarba šiuolaikiniame gyvenime | VDU Žemės ūkio akademija

Žolynų svarba šiuolaikiniame gyvenime

Natūralių pievų išsaugojimas yra ypatingai svarbus, norint išsaugoti biologinę įvairovę. Tai ne tik ypatingas kraštovaizdžio elementas, kuris parodo kultūrinę ir istorinę vertę, tačiau ir atskleidžia žmogaus ir aplinkos tarpusavio sąveiką. VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto doc. dr. Evaldas Klimas teigia, kad išskirtinis Lietuvos potencialas, tai Lietuvos klimato sąlygomis puikiai vešantys žolynai, kurie yra ir puikūs pašarai, trąšos ir energijos ištekliai. Universaliausias instrumentas šį potencialą sumaniai išnaudoti sumaniame Lietuvos kaime – mišrūs, augalininkystę ir gyvulininkystę vystantys šeimos ūkiai.

Vaizdo įrašai sukurti ir pagaminti pagal Kaimo tinklo projektą Nr. PLKT-KK-22-2-03627-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

www.zum.lt, www.vdu.lt