ŽŪA mokslinė-praktinė konferencija Žemės ūkio mokslai verslui: iššūkiai ir galimybės | VDU Žemės ūkio akademija

ŽŪA mokslinė-praktinė konferencija Žemės ūkio mokslai verslui: iššūkiai ir galimybės

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas pastaruoju metu įgyja vis spartesnį pagreitį. Abu sektoriai puikiai supranta, kad kartu galima nuveikti nepalyginti daugiau.

Lietuvos pozicija tarptautinėje inovacijų švieslentėje gerėja, o inovacijos,  grįstos mokslo ir verslo bendradarbiavimu žemės ūkyje, auga dar sparčiau.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje itin didelis dėmesys skiriamas inovacijoms, kuriamoms bendradarbiaujant mokslui ir verslui, nes tvirtai tikima, kad tvari ir ilgalaikė mokslo ir verslo partnerystė gali pasiūlyti  proaktyvius sprendimus, kurie iš esmės keis žemės ūkio sektoriaus veidą.

Mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Žemės ūkio mokslai verslui: iššūkiai ir galimybės“ mokslininkai atskleis naujausius mokslo tyrimus ir inovatyvius sprendimus, didinančius verslo konkurencingumą.

Taip pat bus kviečiama diskutuoti apie mokslo ir verslo bendradarbiaivmo sėkmei kylančius iššūkius bei galimus jų sprendimų būdus.

Programa

Registracijos forma