ŽŪA partnerystėje – UAB „Kesko Senukai Lithuania” | VDU Žemės ūkio akademija

ŽŪA partnerystėje – UAB „Kesko Senukai Lithuania”

Plečiant ilgalaikį bendradarbiavimą, vystant naujas galimybes 2021 m. lapkričio 4 d. Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. dr. Juozas Augutis ir UAB „Kesko Senukai Lithuania” atstovas Transporto vadovas Algirdas Grybauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šios socialinės partnerystės sutarties tikslas — bendradarbiauti stiprinant bendrų projektų įgyvendinimo, renginių organizavimo, studijų programų kokybės gerinimo galimybes. Bendrystė ypatingai aktuali stiprinant ŽŪA verslo krypties pirmosios pakopos Logistikos ir prekybos bei antrosios pakopos Verslo logistikos studijų programų kokybę, ieškant naujų profesinės veiklos praktikų atlikimo, karjeros galimybių studentams.

UAB „Kesko Senukai Lithuania” transporto vadovas Algirdas Grybauskas yra Bioekonomikos plėtros fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Logistika ir prekyba bei antrosios pakopos studijų programos Verslo logistika studijų programų absolventas, nuolat sugrįžtantis į savo Alma Mater. Čia su studentais dalinasi savo profesinės veiklos patirtimi paskaitose, perteikia verslo naujoves praktiniuose užsiėmimuose, aktyviai bendradarbiauja su studijų programų komitetų nariais. A. Grybauskas teigė, kad bendradarbiavimo su UAB „Kesko Senukai Lithuania” esmė – padėti vieni kitiems, pasitikėti, suteikti grįžtamąjį ryšį, būti atviriems komunikuojant, bendradarbiaujant su visomis šalimis, klientais, tiekėjais ir kolegomis, partneriais, kurie yra veiklos sėkmės pagrindas. UAB „Kesko Senukai Lithuania”atstovas pristatė įmonės šiuolaikinius darbo principus, požiūrį į darbuotoją, paminėjo, kad šiuo metu įmonė susiduria su iššūkiais žmogiškųjų išteklių pritraukimo, jų išlaikymo ir lojalių darbuotojų ugdymo srityse. Kalbėjo apie tai, kad stipriai globalizacijos pokyčių ir tarptautinės aplinkos iššūkių veikiamame logistikos versle veiklos šiandien tampa vis sudėtingesnės. Šiandien pasaulis, veikiamas technologinių, socialinių, ekonominių pokyčių, keičia ir įmonės darbuotojų poreikių hierarchiją. Todėl formuojant stiprią logistikos vadovų, specialistų, darbuotojų komandą tenka įdėti nemažai pastangų. UAB „Kesko Senukai Lithuania” nuolat plečia komandą ir ieško nebijančių iššūkių, siekiančių tapti tikrais prekybos guru, norinčių augti ir tobulėti darbuotojų. ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė pastebėjo, kad studentai teigia, jog Kesko Senukai Lithuania kompanijoje suformuotos darbinės veiklos kompetencijos sukuria stiprų pagrindą eiti į priekį siekiant karjeros aukštumų.

Šis sutarties pasirašymas buvo ne tik naujos socialinės partnerystės pradžios ir perspektyvų įtvirtinimas, bet gyva, šilta partneriško bendravimo popietė. ŽŪA kanclerė džiaugėsi naujomis strateginio bendradarbiavimo galimybėmis ir UAB „Kesko Senukai Lithuania” transporto vadovo Algirdo Grybausko, kaip universiteto absolvento, iniciatyvomis nuolat prisidedant prie studijų kokybės gerinimo, pristatant profesines verslo naujoves akademinei bendruomenei. Susitikime dalyvavo ir BPF Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros vedėja, antrosios pakopos studijų programos Verslo logistika komiteto pirmininkė doc. dr. Milita Vienažindienė, BPF mokslinės ir projektinės veiklos koordinatorė doc. dr. Erika Besusparienė. M. Vienažindienė džiaugėsi galimybe vystyti bendradarbiavimą su tarptautine įmone UAB „Kesko Senukai Lithuania”, galinčia duoti puikių rezultatų studijų ir mokslo srityse bei prisidėsiančia prie studijų programų įvaizdžio formavimo.