VDU ŽŪA taryba

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos taryba sudaryta vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto statuto 57 punktu ir Žemės ūkio akademijos nuostatų 16 punktu: