Apie fakultetą

Dabarties charakteristika

Fakultete yra virš 90 darbuotojų, kurie dirba pedagoginį, mokslinį, pagalbinį ir aptarnaujamąjį darbą. Personalo sudėtyje – profesoriai, docentai, lektoriai, asistentai. Fakultete studijuoja 970 studentų ir doktoranatų. Vykdomos 5 bakalauro ir 5 magistrantūros studijų programos. Studijos grindžiamos moksliniais tyrimais. Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys yra žemės ūkio augalų biologijos, jų produktyvumo ir kokybės gerinimo tyrimai.