Studijų programų komitetai | VDU Žemės ūkio akademija

Studijų programų komitetai

 I pakopos (bakalauro) vykdomų studijų programų komitetai

AGRONOMIJA 6121IX004
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas:
1. dr. Kęstutis Romaneckas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius
Komiteto nariai:
2. habil. dr. Zenonas Dabkevičius Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorius
3. dr. Aušra Blinstrubienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
4. dr. Natalija Burbulis Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
5. dr. Ilona Vagusevičienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros docentė
6. dr. Irena Pranckietienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
7. dr. Darija Jodaugienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
8. dr. Audronė Žebrauskienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros docentė
9. dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „PhosAgro Baltic“ agrotechnologijų vadovas
10. Edvinas Misiukevičius  doktorantas

BIOLOGINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS 6121IX006
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20, keitimas 2021 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr.ŽŪA-AF-25)

Komiteto pirmininkas:
1. dr. Aida Adamavičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
Komiteto nariai:
2. dr. Irena Pranckietienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
3. dr. Rita Pupalienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
4. dr. Vaclovas Bogužas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius
5. dr. Aušra Sinkevičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
6. dr. Jurgita Zaleckienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė
7. Arnas Radzevičius UAB „Agrokoncerno grupė“ projektų grupės vadovas
8. Justė Žaldarytė Biologinių sistemų valdymo studijų programos studentė

MAISTO  KOKYBĖ IR SAUGA 6121IX005
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20, keitimas 2021 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr.ŽŪA-AF-26)

Komiteto pirmininkė
1. dr. Elvyra Jarienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
Komiteto nariai:
2. dr. Virginija Dulskienė Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė
3. dr. Aurelija Paulauskienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros docentė
4. dr. Živilė Tarasevičienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros docentė
5. dr. Alvyra Šlepetienė LAMMC Cheminių tyrimų laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
6. dr. Skaidra Kordušienė Kooperatyvo “Agroaves group” laboratorijos vedėja – vyr. technologė
7. Ilona Černovaitė  Maisto kokybės ir saugos studijų programos  studentė

ŽELDININKYSTĖ IR KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS 6121IX007
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkė
1. dr. Elvyra Jarienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
Komiteto nariai:
2. Mantas Pilkauskas Miško mokslų katedros lektorius
3. dr. Virginija Gurskienė Žemėtvarkos ir geomatikos katedros docentė
4. dr. Aida Adamavičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
5. dr. Simas Gliožeris Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorius
6. Arvydas Rutkauskas Lietuvos dendrologų draugijos pirmininkas, Rokų medelyno vadovas
7. Edvinas Misiukevičius Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros asistentas
8. Justė Zubrickaitė Želdininkystės ir karaštovaizdžio dizaino studijų programos studentė

II pakopos (magistrantūros) vykdomų studijų programų komitetai

AGROEKOSISTEMOS 6213DX001
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas:
1. dr.  Rita Pupalienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
Komiteto nariai:
2. dr. Vaclovas Bogužas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius
3. dr. Lina Marija Butkevičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
4. dr. Aušra Marcinkevičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorė
5. dr. Zita Kriaučiūnienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
6. dr. Edita Karbauskienė LR ŽŪR vyr. specialistė
7. Rūta Arštikytė  Agroekosistemų studijų programos studentė
8. Liveta Budreckytė Agroekosistemų studijų programos studentė

AGRONOMIJA 6211IX010
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas:
1. dr. Kęstutis Romaneckas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius
Komiteto nariai:
2. habil. dr. Zenonas Dabkevičius Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorius
3. dr. Aušra Blinstrubienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
4. dr. Natalija Burbulis Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
5. dr. Ilona Vagusevičienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros docentė
6. dr. Irena Pranckietienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
7. dr. Darija Jodaugienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
8. dr. Audronė Žebrauskienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros docentė
9. dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „PhosAgro Baltic“ agrotechnologijų vadovas
10. Edvinas Misiukevičius doktorantas

AUGALINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖ IR SAUGA 6211IX005
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20, keitimas 2021 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr.ŽŪA-AF-27)

Komiteto pirmininkė
1. dr. Elvyra Jarienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
Komiteto nariai:
2. dr. Virginija Dulskienė Aplinkos ir ekologijos katedros profesorė
3. dr. Aurelija Paulauskienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros docentė
4. dr. Živilė Tarasevičienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros docentė
5. habil. dr. Rimantas Velička Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius
6. dr. Alvyra Šlepetienė LAMMC Cheminių tyrimų laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
7. dr. Skaidra Kordušienė Kooperatyvo “Agroaves group” laboratorijos vedėja – vyr. technologė
8. Gabrielė Vaišnoraitė Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos studijų programos  studentė

SODININKYSTĖ IR DARŽININKYSTĖ 6211IX006
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkė
1. dr. Audronė Žebrauskienė Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros docentė
Komiteto nariai:
2. habil dr. Vidmantas Stanys Agrobiologijos ir maisto mokslų katedros profesorius
3. dr. Sonata Kazlauskaitė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
4. dr. Audrius Sasnauskas LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius
5. Vidmantas Kvedaras Ūkininkas