Studijų programų komitetai | VDU Žemės ūkio akademija

Studijų programų komitetai

I pakopos (bakalauro) vykdomų studijų programų komitetai

AGRONOMIJA 6121IX004
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas dr. Kęstutis Romaneckas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius
Komiteto nariai: habil. dr. Zenonas Dabkevičius Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorius
dr. Aušra Blinstrubienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
dr. Natalija Burbulis Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
dr. Ilona Vagusevičienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
dr. Irena Pranckietienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
dr. Darija Jodaugienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
dr. Audronė Žebrauskienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „PhosAgro Baltic“ agrotechnologijų vadovas
Edvinas Misiukevičius doktorantas

BIOLOGINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS 6121IX006
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20, keitimas 2021 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr.ŽŪA-AF-25)

Komiteto pirmininkas dr. Aida Adamavičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Irena Pranckietienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
dr. Rita Pupalienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
dr. Vaclovas Bogužas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius
dr. Aušra Sinkevičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
dr. Jurgita Zaleckienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedros lektorė
Arnas Radzevičius UAB „Agrokoncerno grupė“ projektų grupės vadovas
Justė Žaldarytė Biologinių sistemų valdymo studijų programos studentė

MAISTO  KOKYBĖ IR SAUGA 6121IX005
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20, keitimas 2022 m. vasario 14 d. nutarimu Nr.86 (48))

Komiteto pirmininkė dr. Živilė Tarasevičienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Elvyra Jarienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
dr. Aurelija Paulauskienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
dr. Jurgita Kulaitienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
dr. Nijolė Vaitkevičienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros lektorė
dr. Dovilė Levickienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros lektorė
dr. Alvyra Šlepetienė LAMMC Cheminių tyrimų laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Skaidra Kordušienė Kooperatyvo “Agroaves group” laboratorijos vedėja, vyr. technologė
Lukrecija Ašembergaitė Maisto kokybės ir saugos studijų programos  studentė

KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS 6121IX007
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20, keitimas 2022 m. vasario 14 d. nutarimu Nr.86 (48))

Komiteto pirmininkė Mantas Pilkauskas Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros lektorius
Komiteto nariai: dr. Elvyra Jarienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
dr. Virginija Gurskienė Žemėtvarkos ir geomatikos katedros docentė
dr. Aida Adamavičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
Alvydas Žickis Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentas
Arvydas Rutkauskas Lietuvos dendrologų draugijos pirmininkas, UAB „Želdynėlis“ direktorius
dr. Darija Jodaugienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
Aurelija Lozuraitienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros lektorė
Justė Zubrickaitė Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentė
Tanita Šalomskaitė Kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentė

II pakopos (magistrantūros) vykdomų studijų programų komitetai

AGROEKOSISTEMOS 6213DX001
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas dr.  Rita Pupalienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Vaclovas Bogužas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius
dr. Lina Marija Butkevičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
dr. Aušra Marcinkevičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorė
dr. Zita Kriaučiūnienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
dr. Edita Karbauskienė LR ŽŪR vyr. specialistė
Rūta Arštikytė Agroekosistemų studijų programos studentė
Liveta Budreckytė Agroekosistemų studijų programos studentė

AGRONOMIJA 6211IX010
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas dr. Kęstutis Romaneckas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius
Komiteto nariai: habil. dr. Zenonas Dabkevičius Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorius
dr. Aušra Blinstrubienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
dr. Natalija Burbulis Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
dr. Ilona Vagusevičienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
dr. Irena Pranckietienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
dr. Darija Jodaugienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros docentė
dr. Audronė Žebrauskienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „PhosAgro Baltic“ agrotechnologijų vadovas
Edvinas Misiukevičius doktorantas

AUGALINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖ IR SAUGA 6211IX005
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20, keitimas 2022 m. vasario 14 d. nutarimu Nr.86 (48))

Komiteto pirmininkė dr. Živilė Tarasevičienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
Komiteto nariai: dr. Elvyra Jarienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros profesorė
dr. Aurelija Paulauskienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
dr. Jurgita Kulaitienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros docentė
habil. dr. Rimantas Velička Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų katedros profesorius
dr. Nijolė Vaitkevičienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros lektorė
dr. Dovilė Levickienė Augalų biologijos ir maisto mokslų katedros lektorė
dr. Alvyra Šlepetienė LAMMC Cheminių tyrimų laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
dr. Skaidra Kordušienė Kooperatyvo “Agroaves group” laboratorijos vedėja, vyr. technologė
Gabrielė Vaišnoraitė Studentų tarybos narė, Augalinių maisto žaliavų kokybės ir saugos studijų programos  studentė