Studijų programų komitetai

 I pakopos (bakalauro) vykdomų studijų programų komitetai

AGRONOMIJA 6121IX004
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas:
1. dr. Kęstutis Romaneckas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius
Komiteto nariai:
2. habil. dr. Zenonas Dabkevičius Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorius
3. dr. Aušra Blinstrubienė Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė
4. dr. Natalija Burbulis Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė
5. dr. Ilona Vagusevičienė Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
6. dr. Irena Pranckietienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
7. dr. Darija Jodaugienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
8. dr. Audronė Žebrauskienė Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
9. dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „PhosAgro Baltic“ agrotechnologijų vadovas
10. Edvinas Misiukevičius  Agronomijos studijų programos II pakopos studentas

MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖ IR SAUGA 6121IX005
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkė
1. dr. Elvyar Jarienė Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorė
Komiteto nariai:
2. dr. Honorata Danilčenko Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorė
3. dr. Aurelija Paulauskienė Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
4. dr. Živilė Tarasevičienė AF prodekanė, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
5. dr. Aurimas Krasauskas Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentas
6. dr. Alvyra Šlepetienė LAMMC Cheminių tyrimų laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
7. dr. Skaidra Kordušienė Kooperatyvo “Agroaves group” laboratorijos vedėja – vyr. technologė
8. Lina Fabijonavičiūtė  Maisto žaliavų kokybės ir saugos studijų programos  studentė

ŽELDININKYSTĖ IR KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS 6121IX007
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkė
1. dr. Elvyra Jarienė  Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorė
Komiteto nariai:
2. Mantas Pilkauskas Miško biologijos ir miškininkystės instituto lektorius
3. dr. Virginija Gurskienė Žemėtvarkos ir geomatikos instituto docentė
4. dr. Aida Adamavičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
5. dr. Simas Gliožeris Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorius
6. Arvydas Rutkauskas Lietuvos dendrologų draugijos pirmininkas, Rokų medelyno vadovas
7. Edvinas Misiukevičius Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto asistentas
8. Justė Zubrickaitė Želdininkystės ir karaštovaizdžio dizaino studijų programos studentė

ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJOS IR VADYBA 6121IX006
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkė
1. dr. Aida Adamavičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
Komiteto nariai:
2. dr. Irena Pranckietienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
3. dr. Liuda Žilėnaitė Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
4. dr. Sonata Kazlauskaitė Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
5. dr. Jurgita Zaleckienė Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė
6. Arnas Radzevičius UAB „Agrokoncerno grupė“ projektų grupės vadovas
7. Dovydas Pikčilingis Žemės ūkio technologijų ir vadybos studijų programos studentas

II pakopos (magistrantūros) vykdomų studijų programų komitetai

AGROBIOTECHNOLOGIJA 6211FX014
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas:
1. dr. Liuda Žilėnaitė Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
Komiteto nariai:
2. dr. Natalija Burbulis Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė
3. dr. Aušra Blinstrubienė Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė
4. habil. dr. Vidmantas Stanys Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorius
5. dr. Regina Malinauskaitė Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
6. Mindaugas Šilininkas UAB Euromediena vadovas
7. Agrobiotechnologijos studijų programos studentas

AGROEKOSISTEMOS 6213DX001
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas:
1. dr.  Rita Pupalienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
Komiteto nariai:
2. dr. Vaclovas Bogužas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius
3. dr. Lina Marija Butkevičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
4. dr. Aušra Marcinkevičienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorė
5. dr. Zita Kriaučiūnienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
6. dr. Edita Karbauskienė LR ŽŪR vyr. specialistė
7. Rūta Arštikytė  Agroekosistemų studijų programos studentė
8. Liveta Budreckytė Agroekosistemų studijų programos studentė

AGRONOMIJA 6211IX010
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkas:
1. dr. Kęstutis Romaneckas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius
Komiteto nariai:
2. habil. dr. Zenonas Dabkevičius Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorius
3. dr. Aušra Blinstrubienė Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė
4. dr. Natalija Burbulis Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto profesorė
5. dr. Ilona Vagusevičienė Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
6. dr. Irena Pranckietienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
7. dr. Darija Jodaugienė Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė
8. dr. Audronė Žebrauskienė Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
9. dr. Virgilijus Paltanavičius UAB „PhosAgro Baltic“ agrotechnologijų vadovas
10. Edvinas Misiukevičius  Agronomijos studijų programos II pakopos studentas

AUGALINIŲ MAISTO ŽALIAVŲ KOKYBĖ IR SAUGA 6211IX005
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkė
1. dr. Elvyra Jarienė Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorė
Komiteto nariai:
2. dr. Honorata Danilčenko Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorė
3. dr. Aurelija Paulauskienė Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
4. dr. Živilė Tarasevičienė AF prodekanė, Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
5. dr. Aurimas Krasauskas Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentas
6. dr. Alvyra Šlepetienė LAMMC Cheminių tyrimų laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
7. dr. Skaidra Kordušienė Kooperatyvo “Agroaves group” laboratorijos vedėja – vyr. technologė
8. Lina Fabijonavičiūtė  Maisto žaliavų kokybės ir saugos studijų programos  studentė

SODININKYSTĖ IR DARŽININKYSTĖ 6211IX006
(patvirtinta VDU ŽŪA Kanclerio potvarkiu 2019 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. ŽŪA-20)

Komiteto pirmininkė
1. dr. Audronė Žebrauskienė Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė
Komiteto nariai:
2. habil dr. Vidmantas Stanys Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto profesorius
3. dr. Sonata Kazlauskaitė Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto docentė
4. dr. Audrius Sasnauskas LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius
5. Vidmantas Kvedaras Ūkininkas