Agronomijos fakultetas

Agronomijos fakulteto tarybos rinkimai

Pasibaigus Agronomijos fakulteto tarybos kadencijai, pradedama naujos tarybos formavimo procedūra. Institutai ir fakulteto studentų atstovybė iki balandžio 19 d. skiria atstovus į tarybą. Padaliniai skiria atstovus į tarybą vadovaudamiesi Agronomijos fakulteto nuostatų 16 p.: „Fakulteto studentų...

Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mokslininkas 2019“

Kviečiame Jus dalyvauti VDU Žemės ūkio akademijos studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2019“. Konferencija vyks 2019 m. balandžio 11 d. Konferencijos programa....

PODIPLOMINĖS STAŽUOTĖS VOKIETIJOJE

Aktuali informacija magistrantams, neseniai baigusiems magistrantūrą bei doktorantams! Podiplominės stažuotės Vokietijoje aplinkosaugos srityje – puiki galimybė įgyti vertingos patirties, užmegzti naudingus ryšius bei įtvirtinti ir išplėsti studijų metu gautas žinias. 1250 eurų per mėn. stipendija ...

LR Prezidentų vardinių stipendijų skyrimo konkursas

Skelbiamas konkursas LR Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti. Universitetinių aukštųjų mokyklų studentams skiriamos 24 vardinės stipendijos, iš jų: Antano Smetonos stipendijų – 8 (4 – humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei ir 4 – meno studijų krypčių grupei); Aleksandro Stulginski...

Jaunasis mokslininkas 2019 (AF sekcija)

Kviečiame Jus dalyvauti VDU Žemės ūkio akademijos studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2019“. Konferencija vyks 2019 m. balandžio 11 d. Registracija vyksta iki vasario 28 d. Preliminari konferencijos programa Dalyvio anketa Reikalavimai straipsniams Straipsnio maketas Str...

Profesinių stažuočių programa studentams

Svajoji apie darbo patirtį Jungtinėse Valstijose? Dalyvauk Baltijos – Amerikos Laisvės fondo konkurse į Profesinių stažuočių programą. Pilnas išlaikymas ir garantuota praktikos vieta! Detalesnę informaciją rasite čia....

MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „HERBOLOGIJA 2019: PIKTŽOLIŲ BIOLOGIJA IR KONTROLĖ“

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ir Lietuvos herbologų draugija organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „HERBOLOGIJA 2019: PIKTŽOLIŲ BIOLOGIJA IR KONTROLĖ“. Konferencija vyks kovo 21 d. VDU ŽŪA, adresu Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. Konferencijos programa....

Išrinkta VDU ŽŪA Tarybos pirmininkė

VDU Žemės ūkio akademijos bendruomenė pavasarį pasitinka su naująja Tarybos pirmininke – prof. dr. Aušra Blinstrubiene. Ją išrinko VDU ŽŪA taryba, sudaryta  iš 25 Akademijos ir jos socialinių partnerių atstovų. Tarybos pirmininkė jau kelerius metus sėkmingai eina Agronomijos fakulteto dekanės par...

AGRO DIENA – egzaminų nebus!

Kviečiame studentus į UAB „AGROKONCERNO“ organizuojamą AGRO DIENĄ. ...

VYDŪNO JAUNIMO FONDO STASĖS CUKURAITĖS IR VACLOVO TALLAT-KELPŠŲ VARDINĖ PREMIJA

Ši premija įsteigta prisiminti agronomus Stasę Cukuraitę ir Vaclovą Tallat-Kelpšus, aktyvius Lietuvių skautų sąjungos ir Akademinio skautų sąjūdžio narius, siekiant skatinti studentus labai gerai mokytis, aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje veikloje, Universiteto bendruomeniniame gyvenime bei puo...